poniedziałek, 17 sierpnia 2020

Burzenie warowni. Usuwanie miejsc wyżynnych.

Tekst na podstawie książki, Derek Prince, Burzenie warowni, 2017. Temat dotyczy zerwania wszelkiego kompromisu z bałwochwalstwem. 


 1. Co to są wyżyny? Gdzie jest o nich mowa? Dlaczego trzeba je usunąć w naszym osobistym życiu, a potem w narodzie? a) Co to są wyżyny ? To miejsca składania ofiar i oddawania czci bóstwom innych ludów, a więc de facto demonom tych ludów. Izrael miał jednego Boga, któremu ufał Abraham, Jakub i Izaak – praojcowie Izraela. Bóg Izraela, Stwórca niebios i ziemi nie znosił bałwochwalstwa, gdyż traktował je jako duchowe wszeteczeństwo, zdradę, odstępstwo od Niego. A jako, że od samego początku (stworzenia człowieka ) chodziło Mu o miłość, o relację na poziomie serca nadał Izraelowi 1 przykazanie, które zakazywało: „Nie oddawaj czci innym bogom obok MNIE.” ( Ks. Wyj.20, 3-5), gdyż Bóg był zazdrosny o miłość tych, których wybrał i byli nazwani Jego ludem. BAŁWOCHWALSTWO jest w tym sensie obrzydliwe dla Boga, gdyż oznacza zdradę i odejście ukochanych do kogoś innego (jak cudzołóstwo i zdrada małżeńska). Jest złamaniem I przykazania, ale też oznacza grzech przeciwko miłości Boga do człowieka. Dlatego też jest to największy grzech ukarany przekleństwem do 3 i 4 pokolenia (Ks. Wyj.20, 5-6). c) Dlaczego ostrzeżenie odnośnie wyżyn? Miejsce kultu prawdziwego kultu Boga żywego, Boga Izraela. Jasne ostrzeżenie dla Izraelitów – V Mojjż.-Pwt.12, 1-6 – zniszczenia wszystkich miejsc kultowych, gdzie Kananejczycy składali ofiary i czcili swoje bóstwa (demony). Miejsce zamieszkania Bożego imienia – Jerozolima – świątynia – V Mojż. 12,11-14 Miejsce świątynne dla Żydów jest kluczowe do dnia dzisiejszego powodując zasadniczy konflikt między Żydami a muzułmanami. 

W Nowym Testamencie – wierzący, Boże dzieci są świątyniami Ducha Świętego, stąd MIEJSCE uwielbienia, oddawania czci znajduje się w naszych sercach. Chodzi o synostwo, a to można poznać po tym, że synowie są prowadzeni regularnie Duchem Świętym.(Rzym,8,14) Derek Prince dokładniej to precyzuje – tam, gdzie 2 lub 3 zgromadzają się w imieniu Jezusa Chrystusa i są prowadzeni Jego Duchem Świętym. Mat.18,20.; Ew. Jana 4, 24 „Bóg jest Duchem, dlatego ci, którzy Go czcza , powinni to czynić w duchu i w prawdzie.” „Bóg nie autoryzuje żadnej innej podstawy chrześcijańskich zgromadzeń, jak tylko podstawa bycia prowadzonym przez Ducha Świętego – w imię Jezusa. Każde inne miejsce - każda inna podstawa – stanowi WYŻYNĘ.”(Derek Prince, Burzenie warowni, wyd.1 2017, s. 85. 2. Przykłady z ksiąg królewskich - ku naszemu ostrzeżeniu.a) I i II Księga Królewska. Bóg ukazuje tutaj królów dobrych i złych, a wśród tych dobrych, którzy czynili to, co prawe w oczach Pana. Ta druga kategoria była zaliczana do prawych, bo królowie ci niszczyli bałwochwalstwo i nierząd kultowy w Izraelu i Judzie. Natomiast nie usunęli oni wyżyn, na których to bałwochwalstwo popełniano i często składano krwawe ofiary, np. z dzieci w przypadku kultu boga Molocha. W przeglądzie królów Izraela i Judy, większość z nich czyniła to, co złe w oczach Pana, czyli byli uwikłani w bałwochwalstwo i nie przestrzegali nakazu Pana odnośnie zniszczenia kultów bałwochwalczych. Powtarzali tragiczny schemat , wprowadzając Izraela w nieszczęścia, wojny, w końcu w niewolę. Ci królowie „dobrzy” w oczach Pana, np. Asa, Jehoszafat, Joasz, Amazjasz, Azariasz, Jotam, przywrócili oddawanie czci Jahwe, ALE ...wyżyn nie usunęli. „Zakazali bałwochwalstwa, ale nie zakazali korzystania z miejsc, w których uprzednio oddawano cześć tym fałszywym bóstwom i bałwanom.”(D. P., s.75). Czcili Boga Izraela, lecz nie w tych miejscach. To tak jakby czcić Jezusa w sanktuarium Maryjnym w Częstochowie. Wszystko wygląda na pozór dobrze, lecz miejsce kultu Maryi jako Królowej Polski, jest kultem wyżynnym, bo jest to de facto miejsce kultu matki Jezusa, którą ludzie czczą jak Boga. Ona jest wspaniałą świętą, która pierwsza uwierzyła w Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, ale nigdy nie domagała się boskiej czci. Tylko dwóch spośród tych króli rozprawiło się totalnie z bałwochwalstwem i wyżynami, a mianowicie – HISKIASZ – 2 Krl 8, 4-5 oraz JOZJASZ – 2 Krl 23, 5,8,13, 15. Ci dwaj królowie przeprowadzili radykalną „kampanię” przeciwko wyżynom. I oczywiście Dawid, który sprowadził Arkę do Jerozolimy i tam w namiocie Dawida uwielbiał Pana 24/h. 3. Trzy współczesne wyżyny – fałszywe podstawy spotkań/zgromadzeń chrześcijańskich: I. Podstawa narodowości – np. Kościół Anglikański, kościoły narodowe – np. polski kościół katolicki, skandynawskie kościoły, . W Panu Jezusie nie istnieje pojęcie narodowości – tu nie ma ani Greka, ani Żyda - Kol.3,11 – liczy się tylko Chrystus, który jest WSZYSTKIM i we WSZYSTKICH. Mowa jest o kościele lokalnym, w mieście, np. w Koryncie, w Efezie, itp., ale chodzi tu o ciało Chrystusa w mieście. II. Podstawa doktrynalna – np. spotkania baptystów, zielonoświątkowców, katolików czyli ze względu na określoną, konkretną doktrynę. Duch Święty chce wprowadzić jedność do Ciała Chrystusa i zniszczyć wszelkie podziały chrześcijańskie, np. nasze SPA duchowe – zgromadzenie wierzących z różnych wspólnot i denominacji. III. Podstawa lojalności wobec ludzkiego przywódcy - np. kościół luterański zbudowany na nauce Marcina Lutra, metodystyczny - na nauce Johna Wesleya, I Kor. 1,12-13. „Bóg umieścił swoje imię w jednej Osobie. Tą Osobą jest Jezus Chrystus. (…) Naszym miejscem spotkań jest imię Jezus”(D. P. - s. 92, 97). 4. Jak zniszczyć wyżyny w swoim życiu? Czy zdecydujemy się budować Ciało Jezusa Chrystusa? Czy pozostaniemy przywiązani do przynależności denominacyjnej? I. Czy będziemy jak królowie, którzy – co prawda czcili prawdziwego Boga, ale poszli na kompromis w kwestii wyżynnych miejsc starych /demonicznych kultów? Nawet jeśli pochodzisz z kościołów historycznych, np. katolickiego, luterańskiego to nie pozwól, by ci ta dawna „przynależność” dyktowała ci sposób postępowania i czczenia Pana. II. Czy pozwolimy Bogu czcić Go tak jak Mu się to podoba, a nie jak nas nauczono? III. Pokutujmy - tzn. przeprośmy Boga i odwróćmy się od miejsc wyżynnych, by Go czcić jako prawdziwa Jego Oblubienica, jako Jego Ciało. VI. Pan zwraca się do nas z konkretna wskazówką odnośnie naszych „wyżyn” - przyzwyczajeń religijnych, ziemskich/rodzinnych korzeni: „Posłuchaj córko, spójrz i nakłoń ucha! Zapomnij o swoim narodzie i o domu swojego ojca , a król zapragnie twojego piękna, bo On jest twoim Panem; oddaj Mu pokłon. Psalm 45, 11-12. To jest nawoływanie Oblubieńca-Króla Mesjasza do swojej Oblubienicy (Kościoła ), która dostała od Niego lepsze dziedzictwo (niż to ziemskie /rodzinne). „Nie przejmujmy się tak naszą przeszłością. Nie bądźmy tak zaabsorbowani naszą historią rodzinna lub kościelną, ani naszymi akademickimi lub zawodowymi. Zamiast tego skupmy się na tym, że Bóg da nam synów – Jego ludzi (…) - którzy będą niczym książęta, Boży władcy na całej ziemi.”(D. P. - s.108). 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.