czwartek, 22 stycznia 2015

Człowiek: stworzenie, upadek, zbawienie - recenzja

Książeczka (zaledwie 32 strony) Elżbiety Stawnickiej pt. "Człowiek: stworzenie, upadek, zbawienie" wyd.: Zielona Góra 1997 r. omawia biblijną koncepcję człowieka. Autorka przyjmuje biblijną perspektywę antropologiczną, w świetle której można zrozumieć, że prawda o człowieku konstytuowana jest przez 3 prawdy o nim: 1. o początku pochodzenia człowieka (stworzenie go przez Boga),2. o jego upadku (grzech, zwiedzenie - owoc posiłkowania się z drzewa poznania) oraz 3. o zbawieniu człowieka, która jest sednem chrześcijańskiej wiary. 

Ta ostatnia prawda (o zbawieniu) dotyka kwestii wiary chrześcijan i ukazuje drogę powrotu do utraconej (przez grzech) relacji człowieka z Bogiem, poprzez darmową, wspaniałomyślną łaskę Boga...która umożliwia drogę powrotu do drzewa życia, którym staje się (w tej perspektywie) Jezus Chrystus - Zbawiciel (Ratownik człowieka upadłego). 

Wobec takiej alternatywy - perspektywy wiary chrześcijan, ale także propozycji zbawienia każdego człowieka (w tym sensie prawdy zbawczej) opartej na objawieniu Biblii - nie sposób pozostać neutralnym obserwatorem, niereaktywnym czytelnikiem. W jakimś sensie czytelnik stawiany jest wobec decyzji - wyboru w kategoriach: prawda lub fałsz; życie lub śmierć.