wtorek, 25 listopada 2014

Walka o ustanowienie Królestwa Bożego - Ana Mendez Ferrell

morguefile.com

Musimy zostawić za sobą nasze dziecinne strachy i ujrzeć prawdę: Szatan nie jest u władzy. Bóg jest u władzy! Szatan zbudował warownie na całej ziemi, ale nadszedł czas, by góra Boga została wspaniale wzniesiona ponad każdą inną górę. Nadszedł czas by Kościół zajął swoją pozycję autorytetu i ogłosił każdej górze by „rzuciła się w morze” (Mk 11:23, NKJV). 

Apostoł Paweł w liście do Efezjan napisał na temat bitwy: „Wreszcie, bądźcie mocni w Panu i jego potężnej mocy. Załóżcie pełną zbroję bożą, abyście mogli stać przeciwko planom diabła. Bo nasza walka nie jest przeciw krwi i ciału, ale przeciwko władcom, przeciw autorytetom, przeciw mocom tego ciemnego świata i przeciwko duchowym mocom zła w sferach niebieskich. I módlcie się w duchu przy każdej okazji, z wszelkim rodzajem modlitw i próśb. Mając to w myśli, bądźcie w pogotowiu i zawsze trwajcie w modlitwie za wszystkich świętych. (Ef 6:10-12,18)”