piątek, 4 stycznia 2019

Portal Uwolnienia.pl już działa


E. Stawnicka, B. Kujawa, M. Kujawa
Masz problemy z odrzuceniem, niskim poczuciem wartości, lękiem i strachem, bojaźnią, przechodziłeś traumę, nerwice, depresje, zmagasz się z różnymi uzależnieniami(alkohol, narkotyki, dopalacze) oraz problemami natury erotycznej (pornografia itp.), byłeś wykorzystany seksualnie czy też masz inne problemy dotyczące duszy czy ciała? Tu znajdziesz pomoc. 

Uwolnienia.pl to nowy portal dla osób, które poszukują wolności w Jezusie. Strona powstała z myślą o tych, którzy pragną modlitwy, wsparcia, konsultacji lub po prostu spotkania z drugim człowiekiem. Tu znajdziesz informację na temat spotkań, konferencji i szkół uwolnienia wraz z kontaktami do usługujących - Eli Stawnickiej i Basi i Mirosława Kujawów.