poniedziałek, 30 stycznia 2017

Wieczerza - Olek Stawnicki gościnnie na moim blogu

W zrozumieniu sensu Wieczerzy pomogły mi dwa objawienia. Pierwsze, to wykład Derka Prince’a – Zamiana na Krzyżu. Drugie, to fragment listu do Koryntian, dotyczący godnego spożywania wieczerzy w aspekcie rozróżniania ciała od krwi.
                

Wykład Derka Prince’a choć już wiekowy, nie traci swojej aktualności. Prawdy, które objawia są absolutnie fundamentalne dla każdego Chrześcijanina. Nie twierdzę też, że jest kompletny, natomiast język wykładu oraz jego uporządkowany charakter emanują głębokim zrozumieniem tematu w Duchu Świętym. Derek Prince, posługując się Biblią, wymienia 7 głównych zmian, które miały miejsce na krzyżu dla naszego życia (negatywnych konsekwencji zachowania Adama zamienionych na pozytywne aspekty wynikające z ukrzyżowania Jezusa) - a mianowicie: