wtorek, 8 kwietnia 2014

Konferencja przebudzenia z indywidualnymi posługami w Kutnie w dniach 2-4.05.2014


Już niedługo, bo w majowy weekend odbędzie się konferencja Chrześcijańskiego Przebudzenia w Kutnie.

Zaplanowano wykłady, warsztaty i sesje indywidualnej posługi. Usługiwać będą: Pastor Karol Głuszek, Pastor Ryszard Krzywy i Pastor Jerzy Przeradowski. Gościć będzie również Edward Ćwierz, który Jest członkiem Zespołu Apostolskiego Kościoła Wieczernik 

w Kielcach. Prelekcje wygłosi Artur Amenda, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Arka Noego”, instruktor Terapii Uzależnień, Lektor w dziedzinie alkoholizmu i narkomanii oraz Andrzej Witek, dyrektor Chrześcijańskiej Szkoły podstawowej "Uczeń" w Krakowie. 

Usłuży także Wojciech Kapela (lekcje hebrajskiego), Małgorzata Dworakowska (psycholog), Marcin Karaszewski ( interpretacja snów), Henryk Sierakowski ( służba uzdrawiania), Paweł Pławski ( doradztwo duszpasterskie), Łukasz Ślusarski ( poradnictwo biznesowe) i Ela Stawnicka-Zwiahel ( służba uwalniania od demonów). Szczegóły na temat konferencji znajdują się na stronie: www.kchp.info.pl

Bunkry w których siedzimy...

@camperteam, bunkier w Albanii...

Bunkier jest trafną metaforą opisującą osobę zamkniętą przez lęki, fobie, uzależnienia i złe nawyki. 

Ludzie zabunkrowani nie mają znaczących i prawdziwych relacji. Nie potrafią dawać i brać. Stąd pochodzi cierpienie ich duszy, które często rzutuje na ich zdrowie (choroby o podłożu psycho-somatycznym) oraz dysfunkcje w relacjach. 

Bunkier opisuje także zamknięte serce i umysł. Jest to rodzaj niedostępności, „nieprzemakalności”, który sprawia, że trudno wejść w głębszą relację, na poziomie prawdy emocjonalnej i duchowej. Zabunkrowani mają szczelne mechanizmy obronne, które są rodzajem masek, „gry” pozorów, choć nie jest to świadoma gra z premedytacją, lecz jest to samozachowawczy system, który ma chronić ich przed dalszymi zranieniami. 

Mechanizmy obronne jako twierdze warowne (bunkry) - przyczyny i skutki

zastanów się z kim walczysz?
- Co to są mechanizmy obronne?
- Kwestia zranionej duszy i mechanizmu obronnego przed cierpieniem
- Jaka jest geneza  - gdzie się to wszystko zaczęło?
- Prawda o upadku i stan człowieka po upadku. 
- Dzieciństwo – gdy nie jest sielanką, czyli o źródle najgłębszych zranień człowieka
- Mechanizm obronny a fałszywe ego człowieka. Człowiek w masce czyli o głębokości kłamstw.
- Mechanizmy obronne a zamknięcie człowieka („bunkier”) -mentalność przetrwania,
- Kryzys szansą na przebudzenie i odzyskanie serca (dla Boga i drugiego człowieka)...

Oczekuj z nadzieją...


Kiedy człowiek siedzi na pustyni swojego życia i znikąd nie widać pomocy... Oto już nadchodzi obłok pełen wody. Tylko moment aż lunie...i pustynia zamieni się w oazę...

Psalm 1     

Nabożny a bezbożny

1. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych

Ani nie stoi na drodze grzeszników, 
Ani nie zasiada w gronie szyderców, 

2. Lecz ma upodobanie w zakonie Pana
I zakon Jego rozważa dniem i nocą.

3. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, 
wydając swój owoc we właściwym czasie, 
Którego liść nie więdnie, 
A wszystko, co uczyni, powiedzie się....