poniedziałek, 1 grudnia 2014

Wybierz życie produktywne

fot. myanimalszoo.blogspot.com
Dzikie psy afrykańskie inteligencją dorównują wilkom, natomiast przewyższają je stopniem rozwoju zachowań społecznych. Wikipedia.

„Człowiek zajęty najmniej zdatny jest do życia, ponieważ żadna umiejętność nie jest trudniejsza niż umiejętność życia. Biegłych w innych umiejętnościach jest wszędzie wiele, niektóre z nich nawet młodzi opanowali do tego stopnia, że i sami mogliby innych nauczać. Żyć jednak trzeba się uczyć przez całe życie, a czym zapewne jeszcze bardziej się zadziwisz, przez całe życie trzeba się uczyć umierać.” - Seneka

„Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia” - Przypowieści Salomona 4,23

„Ludzie nie powinni tak bardzo troszczyć się o to, co robią,  jak o to, czym są.” -  Mistrz Eckhart

Dwie orientacje życiowe według Ericha Fromma

W książce pt. Mieć i być – Erich Fromm mówi o dwóch konkurencyjnych stylach egzystencji:

Styl posiadania „mieć” , który koncentruje człowieka na rzeczach oraz na własnym ja; uzależnia człowieka od posiadania i przywiązania do przedmiotów, wiedzy, czynów, itp.. sprawia, że one stają się ich pragnieniem, a często obsesją; zamykają człowieka w przywiązaniu do własnego ja (egocentryzm). Jest to orientacja śmierci (nekrofilna, kazirodcza, narcystyczna). Społeczeństwo konsumpcyjne, zachłanne sprzyja rozwijaniu tego stylu życia.

Styl bycia – tu liczy się rzeczywistość ducha, kim jesteś w  swoim wnętrzu bez względu na określenia zewnętrzne (zawód, prestiż, majątek, rodzina, itp..); „wolność od” ku wolności do aktywnego, twórczego istnienia; jest to orientacja życia i miłości – biofilia; rezygnacja z egoizmu+dawanie, spontaniczność, zdrowe relacje.