poniedziałek, 19 maja 2014

Walka z myślami i uczuciami, których nie chcesz - świadectwo pastora Józefa Jasińskiego


Pastor Józef Jasiński, Promised Land Ministries, 
konferencja uwolnienia od demonów -Kielce, maj 2014 r
Psalm 144,1 Dawidowy. Niech będzie błogosławiony PAN, mocy moja, który szkoli moje ręce do walki, a place moje do boju. Psalm 144,2 Moje wszelkie dobro i moja forteca; moja wieża warowna i wybawca mój, moja tarcza i ten, któremu ufam, który stawia pode mną ludzi.
Modlę się o to, aby ten artykuł pomógł ci przezwyciężyć wszelkie natrętne myśli i odczucia, a także pokonać duchy obłędu, które próbują ulokować się w twoim umyśle, aby zniszczyć ci życie. Pan Jezus Chrystus nie tylko mnie tego nauczył, ale również dał mi wszystkie instrukcje.
Nazywam się Józef I. Jasiński, główny pastor Promised Land Ministries (Służba Ziemia Obiecana) w Edmonton, w Kanadzie. Nasza służba specjalizuje się w rozpowszechnianiu wiedzy na temat uwolnienia i duchowej walki wśród ciała Chrystusa na całym świecie. Jak to się czasami mówi, nie ma mocniejszego świadectwa ponad swoje osobiste świadectwo.