wtorek, 5 stycznia 2021

 

Słowo Boże jako miecz  i młot w walce duchowej. Do praktycznego wyznawania i ogłaszania. Cd.


USTANAWIANIE PRAWD DUCHOWYCH W RZECZYWISTOŚĆI FIZYCZNEJ
TOŻSAMOŚĆ
Wyznaję moimi ustami Pana Jezusa i wierzę w mym sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, abym ja mógł być zbawiony, bo : "Jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, stare przeminęło oto wszystko stało się nowe.." Ja jestem w Chrystusie więc jestem nowym stworzeniem. Narodziłam się z Boga i mam Bożą wiarę w swoim sercu. Wiara, która zwycięża ten świat, mieszka w moim wnętrzu, ponieważ większy jest ten który mieszka we mnie niż ten który jest na świecie Ogłaszam stare rzeczy przeminęły i wszystko stało się nowe! Jestem w Chrystusie! Jestem nowym stworzeniem. Mam nowego Ojca w Niebie! Mama nowe życie - życie wieczne! Mam nowe obywatelstwo i to obywatelstwo Niebios! Mam nową sferę życia! Zostałam przeniesiona z mocy ciemności do Królestwa Jego umiłowanego Syna. Jestem zaakceptowana w Umiłowanym. Moje imię jest zapisane w Barankowej Księdze Życia i nikt nie może mnie wyrwać z ręki Ojca, ponieważ zostałam zapieczętowana Duchem Św. na własność dla Boga. Ogłaszam, że jestem tym kim Biblia mówi, że jestem. Ogłaszam, że mam to co Biblia mówi, że mogę uczynić.
MOGĘ
Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Jezusie Chrystusie, a radość w Panu jest mocą mojego życia. Mam w sobie moc Ducha Świętego! Mam moc nad wężami i nad wszystkimi mocami przeciwnika i nad każdą chorobą! OGŁASZAM ŻE NIC MI NIE ZASZKODZI! Tarczą wiary gaszę każdy ognisty pocisk złego! Ogłaszam, że Duch Wszechmocnego Pana jest nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. On posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone i abym ogłosił jeńcom wyzwolenie a ślepym przejrzenie. On namaścił mnie, abym ogłosił czas łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga oraz abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Abym dał płaczącym zwój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast zwątpienia. Ogłaszam że mam moc nad demonami, aby je wypędzać!
UZDROWIENIE
Ogłaszam, że mogę kłaść ręce na chorych i oni wyzdrowieją. Ogłaszam że ślepi będą widzieć, głusi słyszeć, a chromi chodzić! Ogłaszam, że mieszka we mnie Moc Zmartwychwstania, która wskrzesza umarłych! Wyznaję, że jestem Synem Bożym i jestem Dziedzicem. Ogłaszam że jestem zwycięzcą przez Pana Jezusa i wszystko to co jest mojego Ojca jest i moje. Cokolwiek powiem - wierzę i to się stanie. Mogę usunąć każdą "górę" z mojej drogi. O cokolwiek poproszę w imieniu Jezusa będę wierzył i to otrzymam. Mogę uczynić wszystko przez Chrystusa, który mnie umacnia. Wszystko co związuję na ziemi jest związane w niebie, a wszystko co rozwiązuję na ziemi jest rozwiązane w niebie. Wyznaję wszystkie korzyści wypływające z Golgoty: "błogosław dusza moja Panu i nie zapomnij o wszystkich Jego dobrodziejstwach.." On odpuszcza wszystkie moje winy. Leczy wszystkie moje choroby. On ratuje od zguby moje życie, On wieńczy mnie łaską i miłością, On nasyca dobrem moje życie tak że odnawiają się moje siły. Wyznaję ,że wszystkie moje grzechy zostały przebaczone!!! Wyznaję, że wszystkie moje choroby zostały uleczone!!! Jezus wykupił mnie od przekleństwa prawa, dlatego nie pozwalam żadnej chorobie mnie atakować. Ogłaszam, że wszystkie chorobotwórcze bakterie i wirusy giną gdy zetkną się z moim ciałem w imieniu Jezusa, a każdy organ i tkanka mojego ciała funkcjonuje w doskonały sposób, tak jak to zaplanował Bóg. Nie zgadzam się na żadne niedomagania organizmu w imieniu Jezusa. Żyję według prawa Ducha, a ono wyzwoliło mnie spod prawa grzechu i śmierci. Jestem zwycięzcą i zwyciężam przez krew Baranka i słowo swojego świadectwa.
ŚWIADOMOŚĆ POZYCJI
Ogłaszam, że jestem Bożą własnością, a moje życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Jestem ukoronowany Jego miłosierdziem i wyznaję, że się niczego nie boję. Ogłaszam, że choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty Ojcze jesteś ze mną, Ty mi pomagasz. Pokój Boży rządzi w moim sercu i o nic się nie troszczę. Twoje Słowo i Twój Duch pocieszają mnie. Nie jestem zatrwożony bo Ty jesteś moim Bogiem. Ty mnie wzmacniasz. Ty podnosisz mnie prawicą swojej sprawiedliwości. Nie dałeś mi ducha bojaźni, ale ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Ogłaszam że mam Ducha Mocy w sobie! MAM DUCHA MIŁOŚCI W SOBIE! MAM DUCHA TRZEŹWEGO MYŚLENIA W SOBIE! Słowo Boże jest na wieki ustanowione w niebiosach, dlatego też ustanawiam Jego panowanie na ziemi. Nie dosięgnie mnie nic złego i plaga nie zbliży się do mojego domu, albowiem aniołom Swoim poleciłeś, aby mnie strzegli na wszystkich moich drogach. Na mojej ścieżce jest życie, a nie śmierć.
ODPIERAM
Żadna broń ukuta przeciwko mnie nic nie wskóra, ponieważ moja sprawiedliwość pochodzi od Pana. Jestem okryty krwią Baranka! Pan idzie przede mną! Jezus jest we mnie! Anioł Pana ochrania mnie! Pode mną jest odwieczne ramię Pana, a dobroć i łaska towarzyszą mi przez wszystkie dni mojego życia Alleluja!
JESTEM BŁOGOSŁAWIONY
Wyznaję że niebo jest otwarte nade mną i jestem błogosławiona we wszystkim co robię i wszędzie gdzie jestem. Wyznaję że cała moja rodzina jest błogosławiona. Ogłaszam że Jezus zmienił moje ubóstwo na dostatek, obfitość i powodzenie. On zmienił chorobę na zdrowie, a śmierć na życie wieczne. Ogłaszam, że mój Bóg ożywia mnie przez Swoje Słowo. Ogłaszam że przez krew Jezusa jestem Bożym sprawiedliwym i Bóg spełnia pragnienia mojego serca. Rozkoszuję się Panem, a On daj mi to czego życzy sobie moje serce. Daję i otrzymuję z powrotem miarę dobrą, natłoczoną ,potrzęsioną i przepełnioną. Daję ochotnie, a Bóg mój udziela mi obficie wszelkiej łaski. Ogłaszam, że Bóg pomnaża mój zasiew i daje mi 30 - 60 - 100 krotny plon. Hojnie łożę na wszelką dobrą sprawę, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem. Niczego mi nie brakuje, ponieważ mój Bóg zaspokaja wszelką potrzebę według bogactwa Swego w chwale w Jezusie Chrystusie. Ogłaszam, że zgodnie z przymierzem, mam siłę i moc do zdobywania bogactwa. Ogłaszam, że z bogactw pogan będę korzystać! Ogłaszam że dostatek i bogactwo jest w moim domu! Ogłaszam, że mój Bóg idzie przede mną i wyrównuje drogi i wysadza spiżowe wrota i rozbija żelazne zawory i daje mi schowane mroku skarby i ukryte kosztowności, abym poznał, że On jest moim Bogiem. Ogłaszam że Pan jest moim pasterzem i niczego mi nie braknie. Ogłaszam że całe błogosławieństwo Abrahama należy do mnie. Ufam Panu z całego serca i nie polegam na własnym rozumie. Pamiętam o Nim na wszystkich moich drogach, a On prostuje moje ścieżki. Wyznaję, że Boże słowo jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim i Bóg doprowadzi do doskonałości wszystko co dotyczy mojego życia. Ogłaszam że bojaźń nie ma miejsca w moim życie! Wyznaję, że jest to dobry dzień. Wyznaję że jestem uzdrowiona i jestem dzisiaj napełniona miłością Bożą. Wyznaję, że jestem dzisiaj pełna miłości Pańskiej i jestem dzisiaj napełniona Bożym Pokojem. Wyznaję, że jestem dzisiaj prowadzona Bożą mądrością i jestem dzisiaj napełniona Duchem Świętym. To wszystko jest moje dzisiaj!!!
GOTOWOŚĆ
Ogłaszam, że mam moc i odwagę do głoszenia prawdy ewangelii. Wyznaję, że dzisiaj pomogę komuś znaleźć łaskę i miłosierdzie Boże. Będę się cieszył że Niebiosa są moim Domem. Będę się cieszył że cała moja rodzina znajdzie się w objęciach Pana WYZNANIE
To jest moje wyznanie. Śmiało je mówię przed szatanem, aniołami, Panem Jezusem i Bogiem moim Ojcem. Dziękuję Ci Ojcze w imieniu Jezusa Chrystusa, że mam to co mówię. Moje wyznanie jest oparte na Twoim słowie i dociera do Ciebie, a Pan Jezus jest najwyższym kapłanem mojego wyznania i on czyni je dzisiaj skutecznym. Ogłaszam że jestem mocny w Panu siłą Jego potęgi!!! WŁADZA NAD SIŁAMI DEMONICZNYMI Bóg mówi że siły demoniczne nie mają już nade mną żadnej władzy, bo Bóg mój Ojciec zawarł ze mną nowe przymierze przez krew Jezusa. Zgodnie z tym nowym przymierzem, one nie mają nade mną żadnej władzy, ale przez Pana Jezusa Chrystusa ja mam całkowitą władzę nad nimi, bo "..ten który jest we mnie, większy jest od tego, który jest na świecie.." Ogłaszam ze Jezus Chrystus żyje we mnie przez moc Ducha Świętego. Dlatego w Imieniu Jezusa związuję wszelkie demoniczne działanie, wpływy demoniczne, zamysły diabelskie i ogłaszam że ich działanie jest nieskuteczne wobec mnie, mojej rodziny i kościoła w potężnym imieniu Jezusa. Amen.
MODLITWA O OBJAWIENIE MIŁOŚCI
Modlitwa: Ojcze Chwały, daj mi Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Ciebie i oświeć oczy serca mojego, abym wiedział, jak jest nadzieja do której zostałem powołany i jakie jest bogactwo chwały jest moim udziałem w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Twojej wobec mnie który wierzę. Zginam kolana swoje przed Tobą Ojcze Pana mojego Jezusa Chrystusa od którego wszelkie ojcostwo na niebie i ziemi bierze swoje imię byś sprawił według bogactwa chwały swojej, żebym był mocą Twojego Ducha utwierdzony w wewnętrznym człowieku. Żeby Jezus Chrystus przez wiarę zamieszkiwał w sercu moim, a ja żebym był wkorzeniony i ugruntowany w miłości. Żebym mógł poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie, poznanie abym został wypełniony całkowicie Twoją pełnią Bożą. Tobie zaś, który według mocy działający we mnie, potrafisz daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co Cię proszę , albo o czym myślę - Tobie niech będzie chwała w moim życiu, w kościele i w Jezusie Chrystusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. (Ef. 1,17 - ..3,14-21)

Wysłałaś Wczoraj o 17:19


Wysłałaś Dzisiaj o 11:21
Błąd renderowania multimediów

Wysłałaś Dzisiaj o 11:25