wtorek, 30 września 2014

Kiedy chrześcijanin nieświadomie poddaje się okultystycznym praktykom

Niemalże każdego dnia ludzie dookoła odpukują w nie malowane, stawiają karty, korzystają z porad wróżek i radiestetów wchodząc w niebożą duchowość. Wielu chrześcijan wypowiada słowa, których konsekwencje oddalają od Boga. Inni uciekają się do korzystania z narzędzi, które daje świat - odrzucając zapewnienia Najwyższego, że to on jest naszą ucieczką, tym który uzdrawia i uwalnia, wypuszczając na wolność i szeroką przestrzeń błogosławieństwa. Polecamy wykłady Pastora Jana Guńki, który opowiada o zagrożeniach wchodzenia w nieboże jarzmo - podając wiele autentycznych przykładów na to, jak Bóg wyswobadza swoje dzieci z opresji. 

          


Jan Guńka (ur. 8 marca 1926 roku w Cieszynie) - prezbiter zboru Stanowczych Chrześcijan w Cieszynie. Urodził się i wychowywał w domu odrodzonych duchowo chrześcijan. 26 grudnia 1947 r. przeżył duchowe odrodzenie, 31 lipca 1955 r. przyjął chrzest wiary, a w październiku 1959 r. przeżył chrzest w Duchu Świętym
Był długoletnim kaznodzieją w zborze cieszyńskim równocześnie pełniąc funkcję sekretarza Rady Zboru. W latach 1978 do 1984 aktywnie działał w zborach Stanowczych Chrześcijan, a po tym okresie rozpoczął służbę wykładowcy Słowa Bożego na terenie całego kraju, w różnych denominacjach o charakterze zielonoświątkowym.
W latach 1991 do 1994 był wykładowcą religioznawstwa w Misyjnym Seminarium Biblijnym w Cieszynie.  Ukończył wyższe studia techniczne. Ma żonę i czworo dzieci.
Materiały dzięki http://pl.wikipedia.org/ i You Tube