poniedziałek, 17 sierpnia 2020

Burzenie warowni. Usuwanie miejsc wyżynnych.

Tekst na podstawie książki, Derek Prince, Burzenie warowni, 2017. Temat dotyczy zerwania wszelkiego kompromisu z bałwochwalstwem. 


 1. Co to są wyżyny? Gdzie jest o nich mowa? Dlaczego trzeba je usunąć w naszym osobistym życiu, a potem w narodzie? a) Co to są wyżyny ? To miejsca składania ofiar i oddawania czci bóstwom innych ludów, a więc de facto demonom tych ludów. Izrael miał jednego Boga, któremu ufał Abraham, Jakub i Izaak – praojcowie Izraela. Bóg Izraela, Stwórca niebios i ziemi nie znosił bałwochwalstwa, gdyż traktował je jako duchowe wszeteczeństwo, zdradę, odstępstwo od Niego. A jako, że od samego początku (stworzenia człowieka ) chodziło Mu o miłość, o relację na poziomie serca nadał Izraelowi 1 przykazanie, które zakazywało: „Nie oddawaj czci innym bogom obok MNIE.” ( Ks. Wyj.20, 3-5), gdyż Bóg był zazdrosny o miłość tych, których wybrał i byli nazwani Jego ludem. BAŁWOCHWALSTWO jest w tym sensie obrzydliwe dla Boga, gdyż oznacza zdradę i odejście ukochanych do kogoś innego (jak cudzołóstwo i zdrada małżeńska). Jest złamaniem I przykazania, ale też oznacza grzech przeciwko miłości Boga do człowieka. Dlatego też jest to największy grzech ukarany przekleństwem do 3 i 4 pokolenia (Ks. Wyj.20, 5-6). c) Dlaczego ostrzeżenie odnośnie wyżyn? Miejsce kultu prawdziwego kultu Boga żywego, Boga Izraela. Jasne ostrzeżenie dla Izraelitów – V Mojjż.-Pwt.12, 1-6 – zniszczenia wszystkich miejsc kultowych, gdzie Kananejczycy składali ofiary i czcili swoje bóstwa (demony). Miejsce zamieszkania Bożego imienia – Jerozolima – świątynia – V Mojż. 12,11-14 Miejsce świątynne dla Żydów jest kluczowe do dnia dzisiejszego powodując zasadniczy konflikt między Żydami a muzułmanami.