poniedziałek, 17 sierpnia 2020

Elżbieta Stawnicka Burzenie warowni. Usuwanie miejsc wyżynnych. Tekst na podstawie książki,Derek Prince, Burzenie warowni,2017. Temat dotyczy zerwania wszelkiego kompromisu z bałwochwalstwem. 1. Co to są wyżyny? Gdzie jest o nich mowa? Dlaczego trzeba je usunąć w naszym osobistym życiu, a potem w narodzie? a) Co to są wyżyny ? To miejsca składania ofiar i oddawania czci bóstwom innych ludów, a więc de facto demonom tych ludów. Izrael miał jednego Boga, któremu ufał Abraham, Jakub i Izaak – praojcowie Izraela. Bóg Izraela, Stwórca niebios i ziemi nie znosił bałwochwalstwa, gdyż traktował je jako duchowe wszeteczeństwo, zdradę, odstępstwo od Niego. A jako, że od samego początku (stworzenia człowieka ) chodziło Mu o miłość, o relację na poziomie serca nadał Izraelowi 1 przykazanie, które zakazywało: „Nie oddawaj czci innym bogom obok MNIE.” ( Ks. Wyj.20, 3-5), gdyż Bóg był zazdrosny o miłość tych, których wybrał i byli nazwani Jego ludem. BAŁWOCHWALSTWO jest w tym sensie obrzydliwe dla Boga, gdyż oznacza zdradę i odejście ukochanych do kogoś innego (jak cudzołóstwo i zdrada małżeńska). Jest złamaniem I przykazania, ale też oznacza grzech przeciwko miłości Boga do człowieka. Dlatego też jest to największy grzech ukarany przekleństwem do 3 i 4 pokolenia (Ks. Wyj.20, 5-6). c) Dlaczego ostrzeżenie odnośnie wyżyn? Miejsce kultu prawdziwego kultu Boga żywego, Boga Izraela. Jasne ostrzeżenie dla Izraelitów – V Mojjż.-Pwt.12, 1-6 – zniszczenia wszystkich miejsc kultowych, gdzie Kananejczycy składali ofiary i czcili swoje bóstwa (demony). Miejsce zamieszkania Bożego imienia – Jerozolima – świątynia – V Mojż. 12,11-14 Miejsce świątynne dla Żydów jest kluczowe do dnia dzisiejszego powodując zasadniczy konflikt między Żydami a muzułmanami. W Nowym Testamencie – wierzący, Boże dzieci są świątyniami Ducha Świętego, stąd MIEJSCE uwielbienia, oddawania czci znajduje się w naszych sercach. Chodzi o synostwo, a to można poznać po tym, że synowie są prowadzeni regularnie Duchem Świętym.(Rzym,8,14) Derek Prince dokładniej to precyzuje – tam, gdzie 2 lub 3 zgromadzają się w imieniu Jezusa Chrystusa i są prowadzeni Jego Duchem Świętym. Mat.18,20.; Ew. Jana 4, 24 „Bóg jest Duchem, dlatego ci, którzy Go czcza , powinni to czynić w duchu i w prawdzie.” „Bóg nie autoryzuje żadnej innej podstawy chrześcijańskich zgromadzeń, jak tylko podstawa bycia prowadzonym przez Ducha Świętego – w imię Jezusa. Każde inne miejsce - każda inna podstawa – stanowi WYŻYNĘ.”(Derek Prince, Burzenie warowni, wyd.1 2017, s. 85. 2. Przykłady z ksiąg królewskich - ku naszemu ostrzeżeniu.a) I i II Księga Królewska. Bóg ukazuje tutaj królów dobrych i złych, a wśród tych dobrych, którzy czynili to, co prawe w oczach Pana. Ta druga kategoria była zaliczana do prawych, bo królowie ci niszczyli bałwochwalstwo i nierząd kultowy w Izraelu i Judzie. Natomiast nie usunęli oni wyżyn, na których to bałwochwalstwo popełniano i często składano krwawe ofiary, np. z dzieci w przypadku kultu boga Molocha. W przeglądzie królów Izraela i Judy, większość z nich czyniła to, co złe w oczach Pana, czyli byli uwikłani w bałwochwalstwo i nie przestrzegali nakazu Pana odnośnie zniszczenia kultów bałwochwalczych. Powtarzali tragiczny schemat , wprowadzając Izraela w nieszczęścia, wojny, w końcu w niewolę. Ci królowie „dobrzy” w oczach Pana, np. Asa, Jehoszafat, Joasz, Amazjasz, Azariasz, Jotam, przywrócili oddawanie czci Jahwe, ALE ...wyżyn nie usunęli. „Zakazali bałwochwalstwa, ale nie zakazali korzystania z miejsc, w których uprzednio oddawano cześć tym fałszywym bóstwom i bałwanom.”(D. P., s.75). Czcili Boga Izraela, lecz nie w tych miejscach. To tak jakby czcić Jezusa w sanktuarium Maryjnym w Częstochowie. Wszystko wygląda na pozór dobrze, lecz miejsce kultu Maryi jako Królowej Polski, jest kultem wyżynnym, bo jest to de facto miejsce kultu matki Jezusa, którą ludzie czczą jak Boga. Ona jest wspaniałą świętą, która pierwsza uwierzyła w Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, ale nigdy nie domagała się boskiej czci. Tylko dwóch spośród tych króli rozprawiło się totalnie z bałwochwalstwem i wyżynami, a mianowicie – HISKIASZ – 2 Krl 8, 4-5 oraz JOZJASZ – 2 Krl 23, 5,8,13, 15. Ci dwaj królowie przeprowadzili radykalną „kampanię” przeciwko wyżynom. I oczywiście Dawid, który sprowadził Arkę do Jerozolimy i tam w namiocie Dawida uwielbiał Pana 24/h. 3. Trzy współczesne wyżyny – fałszywe podstawy spotkań/zgromadzeń chrześcijańskich: I. Podstawa narodowości – np. Kościół Anglikański, kościoły narodowe – np. polski kościół katolicki, skandynawskie kościoły, . W Panu Jezusie nie istnieje pojęcie narodowości – tu nie ma ani Greka, ani Żyda - Kol.3,11 – liczy się tylko Chrystus, który jest WSZYSTKIM i we WSZYSTKICH. Mowa jest o kościele lokalnym, w mieście, np. w Koryncie, w Efezie, itp., ale chodzi tu o ciało Chrystusa w mieście. II. Podstawa doktrynalna – np. spotkania baptystów, zielonoświątkowców, katolików czyli ze względu na określoną, konkretną doktrynę. Duch Święty chce wprowadzić jedność do Ciała Chrystusa i zniszczyć wszelkie podziały chrześcijańskie, np. nasze SPA duchowe – zgromadzenie wierzących z różnych wspólnot i denominacji. III. Podstawa lojalności wobec ludzkiego przywódcy - np. kościół luterański zbudowany na nauce Marcina Lutra, metodystyczny - na nauce Johna Wesleya, I Kor. 1,12-13. „Bóg umieścił swoje imię w jednej Osobie. Tą Osobą jest Jezus Chrystus. (…) Naszym miejscem spotkań jest imię Jezus”(D. P. - s. 92, 97). 4. Jak zniszczyć wyżyny w swoim życiu? Czy zdecydujemy się budować Ciało Jezusa Chrystusa? Czy pozostaniemy przywiązani do przynależności denominacyjnej? I. Czy będziemy jak królowie, którzy – co prawda czcili prawdziwego Boga, ale poszli na kompromis w kwestii wyżynnych miejsc starych /demonicznych kultów? Nawet jeśli pochodzisz z kościołów historycznych, np. katolickiego, luterańskiego to nie pozwól, by ci ta dawna „przynależność” dyktowała ci sposób postępowania i czczenia Pana. II. Czy pozwolimy Bogu czcić Go tak jak Mu się to podoba, a nie jak nas nauczono? III. Pokutujmy - tzn. przeprośmy Boga i odwróćmy się od miejsc wyżynnych, by Go czcić jako prawdziwa Jego Oblubienica, jako Jego Ciało. VI. Pan zwraca się do nas z konkretna wskazówką odnośnie naszych „wyżyn” - przyzwyczajeń religijnych, ziemskich/rodzinnych korzeni: „Posłuchaj córko, spójrz i nakłoń ucha! Zapomnij o swoim narodzie i o domu swojego ojca , a król zapragnie twojego piękna, bo On jest twoim Panem; oddaj Mu pokłon. Psalm 45, 11-12. To jest nawoływanie Oblubieńca-Króla Mesjasza do swojej Oblubienicy (Kościoła ), która dostała od Niego lepsze dziedzictwo (niż to ziemskie /rodzinne). „Nie przejmujmy się tak naszą przeszłością. Nie bądźmy tak zaabsorbowani naszą historią rodzinna lub kościelną, ani naszymi akademickimi lub zawodowymi. Zamiast tego skupmy się na tym, że Bóg da nam synów – Jego ludzi (…) - którzy będą niczym książęta, Boży władcy na całej ziemi.”(D. P. - s.108). .

wtorek, 7 kwietnia 2020

Czas reorganizacji Kościoła i przygotowania się na powtórne przyjście Pana Jezusa


Przykład z dziejów Izraela, gdy Hiskiasz zaczął naprawiać świątynię Pana opisana w 2 ks. Kronik w 29, 30 i 31 rozdziale jest bardzo interesująca – dla naszego pouczenia. Jest to Słowo dla nas chrześcijan aktualne zawsze, a zwłaszcza w tym czasie, który jest krótki, tuż przed powtórnym nadejściem naszego Pana na ziemię. My bowiem jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Trzeba ją szybko uporządkować i sprawić, by była cała poświęcona dla Pana, by Duch Święty ją wypełnił swoją „oliwą" w taki sposób, byśmy byli mądrymi pannami, a nie głupimi.

Wydał wtedy polecenie do Lewitów: ”Poświęćcie się jak najszybciej i poświećcie świątynię Pana... Usuńcie z miejsca świętego, (tj. duszy – przypis autorki) cokolwiek jest tam nieczyste.” 2 Ks. Kronik 29:5.

Czas jest krótki, bo dotychczas wielu z nas spało, odkładaliśmy sprawy Boże na później, zajmowaliśmy się życiem doczesnym, kręceniem się wokół własnych spraw, lekceważąc stan swojego wnętrza (świątyni Ducha Bożego w nas) -  Ks. Aggeusza 1:2-4.

piątek, 3 kwietnia 2020

„Wezwanie do świętości” - Donata Karwan


,,Bądźcie święci, ponieważ Ja jestem Święty, Pan, wasz Bóg". (Ks. Kapłańska 19,2)

Chciałabym się z Wami podzielić snem z 19.02.2020 r. To niesamowite dla mnie, że data snu i rozdział oraz wers z Księgi Kapłańskiej są takie same.

Mój sen. Widziałam grupę ludzi zebranych w dużej sali jadalno - kuchennej. Najprawdopodobniej wszyscy czekali na posiłek. Na kuchence rzeczywiście stał duży garnek i coś się w nim gotowało. Ktoś podszedł do kuchenki i ostrożnie zdjął gorący garnek z płyty i przeniósł go w inne miejsce. Nie wiedzieć czemu jakiś mężczyzna podszedł do kuchenki i usiadł na gorącą płytę. Szybko z niej zeskoczył i zaczął skakać ,,jak poparzony". Nagle zemdlał i przewrócił się na podłogę. Ludzie zaczęli go cucić i wzywać pomocy. Koniec snu.

Interpretacja

Na początku nie bardzo rozumiałam, ale potem przypomniała mi się historia biblijna, kiedy Król Dawid sprowadzał Skrzynię Przymierza do Jerozolimy. Uza chciał przytrzymać ręką Skrzynię, kiedy woły się potknęły i padł za to martwy.

środa, 1 kwietnia 2020

Wezwanie do poświęcenia

Pod koniec marca miałam taki oto sen: jestem w mieście (być może była to Zielona Góra) i widzę niezwykły popłoch i panikę wśród ludzi. Widzę, że zostały wypuszczone dzikie, wygłodzone zwierzęta. Jadę z przyjaciółką z kościoła jej samochodem. Jesteśmy bezpieczne. Dojeżdżamy do miejsca, gdzie zaparkowany jest mój samochód, który własnie rekwirują policjanci z powodu nałożenia stanu wyjątkowego w kraju. Tłumaczę im, że to niemożliwe, bo spłacam raty za ten samochód. Wtedy oni wystawiają mi dokument, na podstawie którego nie muszę już spłacać reszty kredytu (jestem zwolniona z niego z powodu przejęcia mojej własności). Przyglądam się temu że zdziwieniem, ale spokojnie.

Na drugi dzień, kiedy pytałam Ducha Świętego przychodzi do mnie Słowo z II Księgi Kronik 25, 9 – parafrazując: "PAN MA TYLE, że może dać Ci WIĘCEJ, niż im przekazałeś." Trzeba przeczytać całą historię z II Księgi Kronik 25, 5-12, w której król Amazjasz ( ten, co czynił to, co prawe w oczach Pana, lecz nie z pełnym poświęceniem).

poniedziałek, 23 marca 2020

Proroczy sen z 2019 roku o tym czasie? O tym, co obecnie.

Strach na wróble via Wikipedia
Dwa dni temu spotkałam się z Donatą, wierzącą koleżanką z naszej wspólnoty w Zielonej Górze. Ona jest proroczą wstawienniczką, także często modli się o mnie. Podzieliła się ze mną swoim snem  z 2019 roku. Ona wtedy tego snu nie rozumiała, ale teraz wydaje się on być jasny! Postanowiła go spisać i udostępnić na blogu.

Tajemniczy sen.

Parę miesięcy temu (grudzień 2019) miałam sen, ale wtedy nie bardzo mogłam go zrozumieć. Śniło mi się, że grupa ludzi idzie drogą i co chwilę zauważa przy drodze stracha na wróble z czarną tabliczką. Owi ludzie zastanawiali się, co to znaczy. Doszli do jakiegoś domu wypełnionego innymi ludźmi. Ci przekazali wędrującym, że panuje śmiertelna choroba i oni są już na pewno także zarażeni. Dodali, że Ci nowi mogą z nimi zostać i poczekać na śmierć. Ci, którzy przyszli byli w ciężkim szoku. Nagle wszyscy zobaczyli na zewnątrz domu toczącą się po ziemi świetlistą kulę (około 1,5 m średnicy). Wybiegli zobaczyć co to takiego. Tam,  gdzie przetoczyła się kula, ziemia i rośliny miały żywy, piękny kolor i wyglądały inaczej niż pozostałe. Kula zatrzymała się przed ludźmi i wtedy okazało się, że to nie była kula tylko człowiek tak zwinięty (miał poranione ciało od tego toczenia się po ziemi i wyglądał na bardzo wyczerpanego).

czwartek, 19 marca 2020

Pandemia. Zrozumieć czas taki jak ten. Spojrzenie z perspektywy Ducha Świętego.

"Modlitwa", autor Aleksander Stawnicki
Przekaz ze wspólnej  modlitwy  Eli i Ewy z Kościoła Bożego w Chrystusie „Bez ścian” w Zielonej Górze.

I. Ukazanie strategii wroga poprzez sytuację globalnej pandemii.

Jako Kościół Jezusa Chrystusa mamy być świadomi tego, co czyni i chce osiągnąć wróg, a co czyni Bóg i jakie są Jego plany w związku z zaistniałą sytuacją w Polsce i na świecie („Zamysły wroga są nam dobrze znane”). Zatrzymanie ludzi w ich pędzie, pogoni za dobrami materialnymi, w konsumpcjonizmie, w ich pogoni za przysłowiowym wiatrem ma swoją dobra stronę, bo może skłonić wielu z nas (także chrześcijan) do pogłębionej refleksji na temat swojego życia i przewartościowania wartości oraz szczerego zapytania się, gdzie jest nasze serce, w czym, lub kim ulokowaliśmy nasze poczucie bezpieczeństwa? Za czym gonimy? Czy idziemy drogą Życia czy zagłady? Jest to najwyższy czas na zmiany!

Psalm 46, 11 mówi - parafrazując: „Zatrzymajcie się, Wyciszcie się, Przestańcie bulgotać jak woda gazowana, Poznajcie, że Ja jestem Bogiem, Wielkim wśród narodów, Wywyższonym na ziemi!”.

1. Strategia wroga – oddzielenie ludzi wierzących od Boga przez strach i zastraszenie (ludzie niewierzący są oddzieleni przez grzech od Boga). Tu ujawnia się stan serc ludzi, czy faktycznie ufają Panu,  czy mają na tyle bliską relację z Nim, że On jest ich schronieniem (Psalm 91), czy dali się wciągnąć w ducha tego świata i poddali się wraz z nim duchom strachu (stresu), który zniewala i paraliżuje. Tu nie chodzi o ocenę nikogo, ani o osąd tylko o stanięcie w prawdzie, by coś zrobić z tym stanem serca (i duszy). Strach jest zaraźliwy i ma charakter duchowy (strach jest największą i najskuteczniej używaną bronią piekła).

środa, 12 lutego 2020

Kolejny wyjazd na Duchowe SPA 16-18 lutego 2020r.

Link do zgłoszenia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe608yQWTDTskl4V-wURnjaf-VCU4dqerDwRmJllnqJYJkagQ/viewform

Strach i lęk jako główna i najpotężniejsza broń piekła przeciwko człowiekowi. Jak z nim walczyć i go pokonać?


„Bóg bowiem nie dał nam Ducha lęku (bojaźni), lecz mocy (odwagi), miłości i trzeźwego myślenia.”2 Tym. 1,7.

Są dwie wielkie i przeciwstawne sobie siły we wszechświecie: Miłość pochodząca od Boga Ojca, która rodzi zaufanie - wiarę i nadzieję (Jer.29,11-13 – spodziewanie się dobrego) i  nienawiść oraz niewiara oraz związany z nią strach i lęk, których źródłem jest szatan – wróg Boga i człowieka. Strach i lęk jest najpowszechniejszym doświadczeniem ludzi i jest główną bronią wroga, by trzymać ludzi w niewoli i rządzić nimi. Dlatego Bóg tak często powtarza w swoim Słowie „Nie bój  się, lecz wierz”. Lęk – dotyczy niesprecyzowanego źródła - bo nie wiemy, dlaczego się lękamy. Jest to niemiły stan mobilizacji wewnętrznej związanej z napięciem emocjonalnym. Natomiast strach jest czymś, co konkretnie potrafimy nazwać. To jest to to, czego się boimy – np. strach przed śmiercią, przed chorobą, przed wysokością, itp.

Strach jest przeciwieństwem wiary (zaufania) i odwagi, jaką wiara niesie, a więc, w tym sensie, ludzie niewierzący są zdominowani przez strach i lęk, które są owocami upadku i grzechu człowieka. One bowiem są pierwszymi reakcjami oddzielenia się człowieka od Boga i pierwszymi symptomem owego stanu. Adam i Ewa po skosztowaniu z drzewa poznania dobra i zła ukryli się przed Bogiem ze strachu.

piątek, 13 grudnia 2019

Świadectwo uzdrowienia dziecka, po oparzeniu twarzy kawą.


„I wzywaj mnie w dniu utrapienia; wtedy cię wybawię, a ty mnie uwielbisz”. Psalm 50:14 UBG

Usłyszałam przeraźliwy krzyk mojej ośmioletniej córeczki. Wszystko ze mną zawirowało. Kobieta niosąca na talerzu świeżo zaparzone trzy kawy wylała je na twarz mojego dziecka. Fusy wżarły się w oko. Policzek zrobił się bordowy. Wybiegłam wraz z nią z dworcowej kawiarni, by schłodzić twarz wodą. Ktoś wezwał pogotowie. Wtem moja córka ( siedząc na foteliku w korytarzu) zawołała: „Mamuś, będziesz się modlić?”. – Tak, odpowiedziałam, układając jednocześnie w myślach dalszy przebieg tego strasznego wydarzenia. Jej prośba znów się powtórzyła a ja nadal aranżowałam w wyobraźni jak by to miało wyglądać! Snułam, że zadzwonię  do braci i sióstr ze zboru i będą się wszyscy modlić, by nie pozostał ślad na jej pięknej twarzyczce i by oczko było zdrowe.  Jej zdeterminowana prośba dotarła do mnie poraz trzeci. Wszystko działo się w ciągu kilku sekund. Wtedy nagle usłyszałam głos: „ kto zaprze się mnie przed ludźmi, tego ja zaprę się przed Ojcem”. Wzniosłam więc głośną modlitwę do Pana, by uzdrowił teraz moje dziecko, by nie cierpiało i nie było oszpecone.

Wokół stali mniej lub bardziej przejęci gapie. Mnie to nie obchodziło, oto ja właśnie miałam rozmowę z Bogiem, a mój krzyk dotarł do niego i po kilku chwilach córka zaczęła wielbić głośno Pana, wołając Alleluja, Jezus mnie uzdrowił, Alleluja! Chcę dodać, że lekarze badający ja w karetce nie wiedzieli, co mają powiedzieć na jej odważną deklarację, że Pan Jezus ją uzdrowił i nic już ją nie boli. Po tygodniu od tego wydarzenia, zostałam ochrzczona w Duchu Świętym, a po trzech tygodniach znikł ostatni ślad na jej policzku. Ilekroć niektórzy próbowali mnie w tym czasie „pocieszać’, że może zostać blizna – ja przekonana o cudownej, Bożej ingerencji nie dałam sobie wyrwać tego, co Bóg włożył tego czerwcowego dnia, ponad 32 lata temu w moje serce. Hanna

czwartek, 28 listopada 2019

Z Holandii na misję do Polski. Świadectwo Bożego uwolnienia.

Mam na imię się Johan. Około 3 miesięcy po tym, jak w 1994 roku stałem się chrześcijaninem, zacząłem czytać książkę Lorena Cunninghama pt. „Winning, God’s Way”. Jako zupełnie „świeży” chrześcijanin radowałem się, wiedząc, że jestem zbawiony i że moim przeznaczeniem stało się niebo. Doświadczałem również wielu nowych rzeczy, które Bóg w moim życiu czynił. Odczuwałem wielki głód poznania duchowej prawdy i chodzenia w niej. Tak, zawsze chciałem znać prawdę, a teraz odnalazłem ją w Jezusie Chrystusie, który jest prawdą.

Jeszcze przed moim nawróceniem poszukiwania prawdy duchowej sprawiły, że czasami zajmowałem się okultyzmem i regularnie chodziłem do kobiety medium, która kładła na mnie swoje ręce. Te doświadczenia pozwoliły mi zrozumieć, że istnieje świat duchowy. W miarę upływu czasu nabierałem przekonania, że istnieją też złe duchy. Czasami bałem się tego, co może mnie czekać, gdy umrę. Kto mógł mi zagwarantować, że nie będę przez te duchy dręczony po śmierci? Przede wszystkim jednak zastanawiałem się, jakie jest moje ostateczne przeznaczenie. Dokąd pójdę po śmierci?

czwartek, 23 maja 2019

Uwięzieni w komórkach. Nowa diabelska strategia zniewolenia ludzkości (część 1)


 
Fot. via nypost.com
C. S. Lewis w połowie XX wieku przewidział w jakim kierunku podąży strategia piekła, by przejąć władzę nad ludzkimi duszami. W swojej książeczce pt. "Listy starego diabła do młodego" napisał proroczą myśl „Rośnie liczba dusz, na których rozpaczy i potępieniu dzisiaj, można powiedzieć ucztujemy, a nawet trzymamy się przy życiu. Tendencja ta będzie się utrzymywać w przyszłości.(…) Nasze łupy będą liczniejsze niż dotąd, lecz składać się będą w coraz większym stopniu ze śmieci – ochłapów, które kiedyś rzucaliśmy Cerberowi i innym psom piekieł, uznając je za strawę niegodną diabłów.”
C, S, Lewis rozpoznał, że demokracja  przygotuje właściwy grunt pod to, by „zrównać” ludzi, by wprowadzić ich w stan nastawienia ducha „jestem równie dobry jak ty”, by następnie utorować wielki ruch „w kierunku dyskredytacji i ostatecznie eliminacji wszelkiego rodzaju doskonałości człowieka – moralnej, kulturalnej, społecznej czy intelektualnej.)

środa, 6 marca 2019

Mirek Kujawa "Duch umysłu".


Duch umysłu – jest pod lewiatanem – jest wrogiem ducha wiary – to dwie skrajności. Wiara nie jest z tego świata: umysł, rozum i doznanie kierują tym światem ( duch umysłu)Jest wrogiem Jezusa – umysł tego nie ogarnia CO ZROBIŁ BÓG NA KRZYŻU. ROZUM ZABIJA WIARĘ. WYKRADA BOŻE OBIETNICE I NA KAŻDĄ MÓWI NIE – TO NIE MOŻLIWETo wojna pomiędzy cielesnością a działaniem Ducha Świętego (WIARĄ ). TEGO DUCHA TRZEBA ZWIĄZAĆ ABY DOTRZEĆ DO NIEZBAWIONEJ DUSZY. – TEN DUCH ZAŚLEPIA UMYSŁY NIEWIERZĄCYCH. TO JEST TWIERDZA UMYSŁU – MOŻE BYĆ ZNISZCZONA PRZEZ PRAWDĘ – JEZUS + SŁOWO. Duch ten powstrzymuje duchowy rozwój – wizja – JEST ON JAK PAJĘCZYNA WOKÓŁ DUSZY CZŁOWIEKA.   DUCHA POKONUJE PRAWDA,  ( SŁOWO )  IM WIĘCEJ PRAWDY W NAS TYM MNIEJ DUCHA UMYSŁU. CELEM W NASZYM ŻYCIU JEST PEŁNIA DUCHA. DUCH TEN WSPÓŁPRACUJE Z NIEWIARĄ, ZWĄTPIENIEM, POWĄTPIEWANIEM, BRAKIEM WIARY, NIEDOWIERZANIEM – więc docelowo związać wszystkie aby człowiek poznał Boga.

poniedziałek, 18 lutego 2019

Duch faraona. Działanie ducha faraona w naszych czasach.

źródło Shalom Adventue
Kiedy czytałam II Ks. Mojż. rozdział 5, wersety: 1 - 23 o spotkaniu Mojżesza i Aarona z faraonem nagle zrozumiałam, że to wszystko, co ujawniło się w mowie i postawie faraona w stosunku do Izraela (ludu Bożego) było przejawem ducha, który był we władcy Egiptu. Był to zły duch, (za przyzwoleniem Boga), który zatwardził serce faraona w stosunku do Izraelitów oraz sprawiał rosnący ucisk w sferze pracy, sprawiając, iż niegdyś wolni ludzie stali się niewolnikami faraona.  Zobaczyłam, że ten duch stojący za decyzjami i postawami faraona w stosunku do Izraela jest mocno obecny we współczesnym świecie – w korporacjach, firmach, zakładach pracy. Było to dla mnie jak odkrycie. Wierzę, że to zrozumienie przyszło od Ducha Świętego.

Ten duch działa na ludzi niewierzących i wierzących, którzy są aktywni zawodowo sprawiając rosnącą i odczuwalną presję oraz zabierając radość pracy i „zabijając” kreatywność i innowacyjność ludzi. Słyszy się o tym coraz wyraźniej. Ludzie widzą różnicę pomiędzy atmosferą pracy, jaka panowała w ich firmie (biurze, zakładzie produkcyjnym, na uczelni, itp.) dawniej (jeszcze 20 lat temu), a dobą obecną, gdzie ludzie czują się umęczeni, zniechęceni, przepracowani, słabo wynagradzani przy zwiększeniu ilości pracy i odpowiedzialności na ich stanowisku pracy. Mam świadomość, że są jeszcze enklawy, w których ten duch jeszcze nie działa, albo dopiero się „wylęga”(jest w formie utajnionej).

piątek, 4 stycznia 2019

Portal Uwolnienia.pl już działa


E. Stawnicka, B. Kujawa, M. Kujawa
Masz problemy z odrzuceniem, niskim poczuciem wartości, lękiem i strachem, bojaźnią, przechodziłeś traumę, nerwice, depresje, zmagasz się z różnymi uzależnieniami(alkohol, narkotyki, dopalacze) oraz problemami natury erotycznej (pornografia itp.), byłeś wykorzystany seksualnie czy też masz inne problemy dotyczące duszy czy ciała? Tu znajdziesz pomoc. 

Uwolnienia.pl to nowy portal dla osób, które poszukują wolności w Jezusie. Strona powstała z myślą o tych, którzy pragną modlitwy, wsparcia, konsultacji lub po prostu spotkania z drugim człowiekiem. Tu znajdziesz informację na temat spotkań, konferencji i szkół uwolnienia wraz z kontaktami do usługujących - Eli Stawnickiej i Basi i Mirosława Kujawów.  

czwartek, 13 grudnia 2018

Walka z duchem ubóstwa. Wychodzenie z mentalności ubóstwa. Szkoła Uwolnienia „Orły Wojny”Przypowieści Salomona 9,15: Mienie bogacza jest jego twierdzą; ubóstwo ubogich jest ich zgubą.

Proszę cię o dwie rzeczy; nie odmów mi, zanim umrę:  Oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe; nie nawiedź mnie ubóstwem, ani nie obdarz bogactwem, daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby, abym, będąc syty, nie zaparł się ciebie i nie rzekł: Któż jest Pan? Albo, abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga” (Przyp. Sal.30:7-9)

I. Geneza i cechy charakterystyczne ducha ubóstwa –Żyjemy na upadłym świecie, gdzie większość ludzi są samotnymi, zranionymi sierotami. Jest to sieroctwo pierwotne, które nosi każde serce osoby żyjącej bez Boga na tym świecie. Oprócz tego pogłębia je fakt zranień ze strony nieobecnych, dysfunkcyjnych ojców. Z chwila zbawienia (nowo-narodzenia) każdy chrześcijanin zaczyna dopiero podróż do serca Boga-Ojca, która zaczyna się przez Pana Jezusa, który sam nazywa się DROGĄ. Dokad? Do poznania miłości i niezwykłej relacji z Bogiem-Ojcem. Stąd też w kościołach jest wiele osób, które co prawda „czytają” i intelektualnie wiedzą o miłości Boga, lecz tej miłości nie doświadczają. Charakteryzują się ogromnymi deficytami Bożej miłości, nieznajomością Boga jako dobrego ojca oraz jako Źródła naszego zaopatrzenia- jest to wtórne sieroctwo duchowe, za którym stoi duch niewolnictwa oraz mentalność ubóstwa oraz własna (legalistyczna) sprawiedliwość;

poniedziałek, 12 listopada 2018

Jezus zaniedbanyBył środek tygodnia. Piękny jesienny dzień ociekający złotem listowia, które zaścielało drogę jak dywan rzucony przypadkiem. Wyszłam na spacer i zakupy. Byłam pogrążona w myślach, w których planowałam kolejny tydzień, wyjazd do stolicy, dobierałam strój odpowiedni do sytuacji, w jakiej miałam się znaleźć. Nagle usłyszałam w głębi siebie głos: Zachwyć się Mną!

Aż przystanęłam. Wiedziałam kto do mnie zagadnął. Znam dobrze ten cichy głos Ducha Świętego w sobie. Nieraz tak cichy i łagodny, albo w postaci myśli, która nawiedza nasz umysł, ot tak zwyczajnie, bez żadnych fajerwerków, że łatwo ją przeoczyć, zlekceważyć, przeoczyć, potraktować jak myśli nasze. Pomyślałam sobie: To Ty, Panie potrzebujesz naszego zachwytu? Jak mogę się Tobą zachwycić w tym momencie, w tym dniu?

I już sobie odpowiadałam, gdy pomyślałam sobie, ze ja także potrzebuję czyjejś uwagi, afirmacji, zachwytu, choć najczęściej nie przyznaję się do tego. Udaję, że daję sobie radę bez tych uczuć. Lekceważę te potrzeby, albo uciekam w fałszywą pokorę odwracając uwagę od siebie i od tego, czego pragnie moja dusza (choć już coraz rzadziej, dziękując za dobre słowa w moim kierunku i dedykując je Jemu).

czwartek, 8 listopada 2018

„Orły Wojny”. Obnażanie ducha religii oraz legalizmu religijnego


Skrypt do Szkoły Uwolnienia odbywającej się cyklicznie w Zielonej Górze 

 Czym jest duch religijności?

Kadr z filmu "Pasja"

  • Duch religii związuje ludzi (z łacińskiego religare = wiązać ponownie z Bogiem, ale także z systemem religijnym i fałszywym objawianiem Boga przez ten system, np. KK, Judaizm, Świadkowie Jehowy, Mormoni, itp.). Ludzie stają się niewolnikami systemu, ślepo i bezwzględnie posłusznymi wymogom i zarządzeniom oraz doktrynom (nie-Bożym, nie-biblijnym) narzuconym przez ten system pod karą przekleństwa, anatemą, wykluczenia, napiętnowania, itp.). Np. celibat – to okrutny przepis „kastrujący” normalnych mężczyzn, który nazwany jest przez Boga „nauką demoniczną” i „duchem zwodniczym”-1 Tym.4,1-4; przykład księży przedstawiony w filmie Kler – współczucie dla księży); 2 przykład – bezwzględne posłuszeństwo władzom kościelnym, hierarchom, często skorumpowanym, którzy działają dyplomatycznie, przesuwają księży niewygodnych, itp. - film Kler; wiele prawdziwych historii – choćby ze Strzegomia z księdzem Markiem (charyzmatykiem, który rozkręcił mocna Odnowę w Duchu Świętym); posłuszeństwo i kontrola wiernych wobec starszych w Świadkach Jehowy („nie bądźcie panami nad stadem, nie traktujcie ich jak swoją własność – 1 Piotra 5,3)
    Związanie ludzi odbywa się poprzez strach, zastraszenie, poczucie winy, potępienie, zawstydzanie (czy to piekłem, czy odrzuceniem przez Boga, utratą zbawienia, itp.), czy przez sprytną manipulację (obarczaniem winą i fałszywą odpowiedzialnością, czynienie z ofiar sprawców – film Kler, przeinaczanie faktów, zakrywanie prawdy i jej fałszowanie)
      System religijny i stojący za nim duch religii (mocno związany z kontrolą i manipulacją) jest zaprzeczeniem działania Ducha Św., który przynosi wolność. Duch religijny chce kontrolować i manipulować Duchem Świętym.

piątek, 14 września 2018

Duch Izebel w rodzinach i w Kościele.

źródło: @detektywprawdy.pl

1.
Izabel–tło historyczne, korzenie oraz cechy charakterystyczne ducha Izebel. 
Izebel” = słowo pochodzenia fenickiego i oznacza „niezamężna”, nawet jeśli jest mężatką brakowało jej poddania i wierności, co dowodziło, iż małżeństwo nie ma dla niej znaczenia; nie poddana nikomu; wymagająca, by inni byli jej poddani.
Materiał, jaki tu przedstawiam jest: 1. zaczerpnięty z książki Johna Paula Jacksona pt. Podstępny plan. Obnażanie ducha Izebel w dzisiejszym kościele; 2. Szkoła Uwolnienia 201 Józefa Jasińskiego;3) osobistego objawienia i doświadczenia w walce z tym duchem;
Na podstawie I Krl. 16,25-34;21,1-26 dowiadujemy się sporo o cechach charakterystycznych ducha, który stał za córką Etbaala, króla Sydonu, poślubiona Achabowi, królowi izraelskiemu.
W Biblii widzimy wyraźnie całą przebiegłą oraz brutalną taktykę ducha stojącego za Izebel – od uwodzenia i schlebiania, manipulację, kontrolę aż w końcu bezwzględną eliminację (zabójstwo) Bożych proroków i ludzi niewygodnych lub stawiających opór (historia Nabota, który nie chciał sprzedać swojej winnicy Achabowi – I Król.21, 2-16).

piątek, 4 maja 2018

Chrześcijaństwo a humanizm


PRZESŁANIE CHRZEŚCIJAŃSTWA BIBLIJNEGO WOBEC HUMANIZMU. HUMANIZM JAKO IDEOLOGIA CZŁOWIEKA UPADŁEGO. Dr Elżbieta Stawnicka-Zwiahel wykład wygłoszony na Uniwersytecie Zielonogórskim

Skoro świętość nie jest już oparta na tradycji, której ważność zagwarantowana jest przez Objawienie, pierwotne względem świadomości, to trzeba teraz szukać świętości w samym sercu człowieka. Dlatego właśnie humanizm transcendentalny to humanizm człowieka, który stał się Bogiem: gdyby ludzie nie byli w pewnym sensie bogami, to nie byliby ludźmi. Trzeba przyjąć, że jest w nich coś boskiego, w przeciwnym razie sprowadzimy ich do poziomu zwierzęcego.(...) Uświęcona ludzkość zajęła miejsce podmiotu absolutnego. To o niej chcę myśleć w kategoriach wieczności, chcę wierzyć, że ludzkość nie zniknie, jeśli ma jeszcze istnieć sens na tej ziemi.(...)Współczesny humanizm nie tylko nawiązuje do chrześcijańskiego ideału miłości, ale akceptuje również chrześcijańską definicję piekła: piekło to samotność w świecie pozbawionym sensu. Luc Ferry, Człowiek-Bóg czyli o sensie życia1
On [Jezus Chrystus] jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Biblia, List św. Pawła do Kolosan 1,15-162 Nauka chrześcijańska głosi, że człowiek może wybrać niezależność od Boga i potwierdzić swój wybór przez dobrowolne nieprzestrzeganie nakazów Boskich. Taki akt wyboru jest pogłwałceniem normalnych stosunków między Bogiem a Jego stworzeniem, łączy się z odrzuceniem Boga jako podstawy egzystencji i skazuje człowieka na samego siebie. W następstwie tego człowiek przestaje być planetą obiegającą Słońce, a staje się rządzącym się własnymi prawami słońcem, wokół którego wszystko ma się obracać. A.W. Tozer, Poznanie Świętego 3

poniedziałek, 26 marca 2018

Niewiara a duch grecki. Wykład – Szkoła Uwolnienia pt. Przeznaczeni, by zwyciężać – styczeń 2018 r.


1. Mądrość grecka – filozofia i stojący za nią duch grecki

Kultura grecka oraz jej „mądrość” oparta na filozofii, której przedstawiciele (od Talesa z Miletu, po Platona i Arystotelesa) wywarły potężny wpływ na umysłowość ludzi. Filozofia jako umiłowanie mądrości (fileo sophia) oparła się na rozumie i zmysłach jako głównych źródłach poznania ludzkiego, stając w opozycji do wszelkiego teistycznego myślenia. Jeden z największych, a mianowicie Platon (uczeń Sokratesa) przyjmował idealistyczny (dualistyczny) obraz rzeczywistości, z prymatem świata nie-zmysłowego, ponadnaturalnego świata idei, wyższego i nadrzędnego w stosunku do bytu rzeczy materialnych, które co prawda brały początek z owego świata idei, ale były zaledwie „cieniami”, odbiciami idei (np. idea konia a konkretne konie). Platon nie odrzucał istnienia Boga, ale sprowadził Go do najwyższej idei Dobra jako demiurga (budowniczego świata), który tworzył go z zasobów świata idei (które były prawzorami rzeczy tworzonych) oraz wiecznej materii. Ten Platoński bóg nie jest zatem Stworzycielem świata, a cała jego konstrukcja filozoficzna jest na wskroś racjonalna, choć są w niej „przebłyski”i tęsknoty za lepszym i idealnym światem, gdzie nie ma zła ani niedoskonałości.
Ekspansja tej kultury, która lansowała mądrość ludzką opartą na rozumie i zmysłach, zaczęła się po najeździe Aleksandra Wielkiego (wychowanka filozofa Arystotelesa – IV w. p.n.e.) na Bliski Wschód, co sprawiło, że podbite narody przyjmowały grecki sposób myślenia wraz z językiem greckim, co zwie się procesem hellenizacji. Dotknął on wszystkie podbite narody, w tym także naród żydowski, który przyjmował grekę wraz z jej filozofią.

sobota, 24 lutego 2018

Duchowe SPA "Wychodzenie na wolność" w Pałacyku Trzcińsko- zapisy

WPŁATY NA KONTO: 45 2490 0005 0000 4004 4051 1927 

E. Stawnicka, ul. Morelowa 12A/7 65-434 Zielona Góra


Poniżej list od Jagody ze świadectwem z pobytu na poprzednim SPA

Kochani!

W codzienności jakoś zabrakło mi chwili aby usiąść i się z Wami podzielić jak wielkie rzeczy Bóg uczynił poprzez Was i dzięki Waszej posłudze na Duchowym SPA w grudniu (ależ było cudnie!).
Nie są to rzeczy spektakularne z ludzkiego punktu widzenia, jednak w duchowej rzeczywistości w moim życiu naprawdę nastąpił przełom. Lekkość, przepełnienie miłością, takie namacalne wrażenia emocjonalne z duchowego uwolnienia były wielkie. 
Mam wrażenie trochę bycia nową osobą, doświadczam nowych obszarów w moje życie wlała się nadzieja, radość, ufność, spokój, odeszło mnóstwo lęku, strachu, paniki, troski, rezygnacji. Tak jakbym otworzyła się na przyszłość, na to co więcej, co przede mną, patrzę śmielej. bardzo umocniła się moja wiara, moja relacja z Bogiem, więcej z niej czerpię. Przed Spa zaczęłam czytać książkę Joyce Meyer "Rozbudź w sobie nadzieję" i możliwość jej przeczytania po duchowym SPA nadała jej nowego smaku, dodała mi jeszcze więcej skrzydeł, odczytywałam ją o wiele mocniej niż przed wyjazdem.

poniedziałek, 8 stycznia 2018

Rusza kolejna Szkoła Uwolnienia. Niewiara. Jej korzenie oraz przejawy. Jak walczyć z duchem niewiary

Już 27 stycznia w sobotę, przy Kupieckiej 51 B w Zielonej Górze w godzinach 9.30-14.30  ruszamy z kolejną edycją Szkoły Uwolnienia. 
Poruszymy następujące zagadnienia: Niewiara, niedowiarstwo, sceptycyzm-próba definicji. Zranione serce i dusza a niewiara - zabunkrowanie - odcięcie serce, wiara zastąpiona wiedzą. Europa - współczesny "Nazaret"-duch grecki (humanizm, racjonalizm, sceptycyzm) a rozwój niewiary w obrębie europejskiego chrześcijaństwa. Duch grecki a duch Anty-Chrysta; charakterystyka ducha Anty-Chrysta (I Jana 2,18-23;4,1-3). Czy Anty-Chryst powstanie w Europie? Ròżne odmiany niewiary. Walka z niewiarą - pokonanie ducha niewiary. Bój o wiarę -modlitwa i post, Słowo Boże a wiara, kroki wiary, wiara w działaniu.
Prowadzacy: Mirek i Basia Kujawowie i Ela Stawnicka-Zwiahel. Zapisy: elastaw@interia.pl 

środa, 20 grudnia 2017

O samotności współczesnego człowieka oraz miłości jako lekarstwie na tę „chorobę"

Refleksje świąteczne. O samotności współczesnego człowieka oraz miłości jako lekarstwie na tę "chorobę".Kadr z filmu "Opowieść Wigilijna"

Aby stać się lepszym nie musisz czekać na lepszy świat. Znajdź czas dla drugiego człowieka i nie spoglądaj na zegarek. Bądź jak światło, które wędruje przez noc i po drodze zapala zgasłe gwiazdy. W ekonomii miłości musisz więcej dać, aniżeli posiadasz. Musisz dać samego siebie. Nie chowaj się. Są udzie, którzy cie potrzebująPhil Bosmans

Rzucam wyzwanie i sobie i czytelnikom: Spraw, by te nadchodzące Święta Bożego Narodzenia stały się dla kogoś wyjątkowe! By ktoś samotny, niechciany poczuł się ocieplony Twoją serdecznością, gościną i odczuł, że Bóg Jezus Chrystus narodzony w Betlejem jest żywym i cudownym Bogiem w Twoim sercu. I żeby ta postawa praktycznej miłości wobec bliźniego twego nie przeszła Ci wraz ze Świętami, lecz stała się Twoim stylem życia.

Wiek XXI najtrafniej określa słowo samotność. Potwierdza nam to codzienne doświadczenie określane jako zabieganie, w którym nie starcza już czasu i siły na relacje. Badania socjologiczne potwierdzają nasze doświadczenie i intuicyjne przeczucie, że coś niedobrego „zadziało”się w naszym „ponowoczesnym” [1] świecie w międzyludzkich relacjach, które staja się anty-dialogiczne. Ludzie coraz mniej rozmawiają ze sobą, zastępując rozmowę, obecnością na forach społecznościowych, gdzie kwitnie nieodpowiedzialna mowa, która Martin Buber określiłby jednym słowem „gadanina”.[2]
Prasa polska pisze wręcz o epidemii samotności[1]Jest to swoisty paradoks wieku mobilności, FB oraz internetu, gdzie dostęp do ludzi jest nieomal nieograniczony. Czy jednak o taki rodzaj kontaktu (jak np. pisanie na FB czy przez komunikatory społecznościowe) ludziom chodzi? Czy przekazy buziek, lajków, słowem znany nam wszystkim sposób „dialogowania” zaspakają głębokie potrzeby naszej duszy? Czy w ogóle można mówić tu o dialogu prawdziwym?


piątek, 17 listopada 2017

Zapisy na spotkanie z uzdrowieniem już w grudniu w Pałacyku TrzcińskoRuszyły zapisy do Duchowego SPA. 


Serdecznie zachęcamy  zgodnie ze słowem Pana - do wcześniejszego przeczytania historii ludzi dotkniętych uzdrowieniem i uwolnieniem w zakładce "świadectwa". 


Zapisy: Ela Stawnicka - Zwiahel  tel.:  505 184 708


"A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie pokochali swojej duszy aż do śmierci". 


Obj. 12:11

sobota, 24 czerwca 2017

Nagrania Szkoły Uwolnienia już dostępne


W odpowiedzi na liczne zapytania o wersje elektroniczne Szkoły Uwolnienia, która cyklicznie odbywa się w Zielonej Górze, zdecydowałam się na nagranie w formie MP3, które można nabyć już na moim blogu z zakładce MP3.

Dzisiaj prezentuję pierwsze nagranie " Grzechy języka - szemranie i narzekanie oraz jak oczyścić swój język".  Wykład  ukazuje jak na skutek nieopanowanego języka i niewłaściwej mowy nie możemy wejść w Boże obietnice oraz jak takich błędów unikać.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w kolejnych Szkołach Uwolnienia, jak również do odsłuchiwania nagrań.

Wspólnie z osobami, które tworzą zespół usługujący podczas Szkoły, mamy nadzieję, że wykłady będą zachętą do doskonalenia swojej drogi i  wchodzenia głębiej w obecność Pana.

poniedziałek, 19 czerwca 2017

Szkoła Uwolnienia "Przeznaczeni, by zwyciężać" już 8.07.2017 r., godz.10-15
Miejsce: KBwCH Zielona Góra, ul. Kupiecka 51 B

Tematem lipcowej Szkoły Uwolnienia "Przeznaczeni, by zwyciężać" będzie: POKUTA. W tym temacie będzie usługiwał nasz gość  z Kalisza Bogdan Kogut, lider uwielbienia w KBwCh w Kaliszu. Będziemy rozważać następujące kwestie fundamentalne dla prawdziwej pokuty:
1. Istota pokuty;
2. Mechanizm pokuty. 
3. Doświadczenie pokuty - od poprawności wykonania do pokuty w sercu.
4. Model pokuty na przykładzie Dawida (Psalm 30). Zapisy:

środa, 7 czerwca 2017

Zaproszenie do Szkoły Uczniostwa w Zielonej Górze

Szkoła Uczniostwa Posłani jest szkołą rozwijania się w słyszeniu i chodzeniu za Duchem Świętym. Ma ona na celu wyposażyć i zachęcić do śmiałego usługiwania innym ludziom. Ważnym jej elementem jest nie tylko czerpanie z doświadczeń i mądrości innych, ale także samodzielne wychodzenie do niewierzących pod opieką naszych usługujących. Podczas Szkoły będzie można także skorzystać z indywidualnej usługi prowadzących.

Usługujący będą z nami przez cały czas trwania szkoły. Chcemy wspólnie z nimi być wyczuleni na Boże prowadzenie i Wasze potrzeby, dlatego czas trwania wykładów i kolejność elementów Szkoły będzie ustalana podczas trwania Szkoły. Jeśli chcesz doświadczyć Bożej miłości do zgubionych i Jego mocy w uzdrawianiu i uwalnianiu ta szkoła jest dla ciebie. Chcemy naśladować Pana Jezusa w Jego relacji z Ojcem i Jego pasji w zdobywaniu ludzkich serc.

poniedziałek, 29 maja 2017

Zaproszenie na kolejną Szkołę Uwolnienia "Przeznaczeni, by zwyciężać” – Alert 5


Grzechy języka – szemranie i narzekanie jako zaproszenie dla demonów. Czas na oczyszczenie języka – co siejesz to zbierzesz!

Motto:”Śmierć i życie są w mocy języka, kto umie się nim posługiwać, korzysta z jego owocu.” Przyp. Sal.18, 21.

Termin: sobota – 3.06.2017 r.; godz. 9.15-14.30 z przerwą na obiad 12.30-13.15. Szczegółowy plan i zapisy:
A. Świadectwa uczniów z tego, co Pan czyni w ich życiu.
1. Przekleństwo szemrania i narzekania – legalne prawo dla demonów.
1.1. Przykłady ze Starego i Nowego Testamentu oraz z „życia wzięte”

wtorek, 9 maja 2017

Bajka dla Przyjaciela autorstwa Doroty Grzesiak

Alfons Mucha - kobiety...

"Najczujniej ze wszystkiego strzeż swojego SERCA, bo z niego tryska źródło życia! (Przyp. Sal. 4:23). 
Nasze serce jest głębokim obszarem ducha, w którym przechowywane są zasiane w ciągu życia ziarna słów i przeżyć. Wiele z nich są poza naszą świadomością - są to nieuświadamiane myśli, traumy, zranienia, na których wróg zasiał kłamstwa, w które uwierzyliśmy. Na całe szczęście, kiedy Pan Jezus został zaproszony do naszych serc,zaczął on pracę przez Ogrodnika-Ducha "przekopywania" i oczyszczania naszych serc. To się wiąże ze służbą uwolnienia  Ducha Św.-Izajasz 61 ... "Bajka  Dla Przyjaciela" Dorotki opowiada tę prawdę. 

Każdy człowiek nosi w sobie ogród. Niektóre są schludne i uporządkowane, inne sprawiają wrażenie chaotycznych bądź zaniedbanych.

środa, 5 kwietnia 2017

Szkoła Uwolnienia „Przeznaczeni, by zwyciężać”. Alert 3

Już niedługo, bo w sobotę 22 kwietnia w godzinach 9.00-14.30 w kościele przy ul. Kupieckiej 51 B - rozpoczniemy kolejną Szkołę Uwolnienia. Tym razem podejmiemy temat TRAUMY. Pragniemy rozpocząć spotkanie od świadectw z poprzedniej sesji. 

Szkołę poprowadzą Mirosław Kujawa i Elżbieta Stawnicka-Zwiahel. Opłata za Szkołę 50 zł/osobę – w tej cenie catering – wspólny posiłek w przerwie obiadowej. Zapisy telefoniczne poprzez zakładkę "kontakt" lub przez stronę kościoła KBwCH : www.bezscian.pl
Poniżej spis sesji:

piątek, 24 marca 2017

Pustynia czy wędrówka wiary w kierunku ziemi obiecanej?


Elim...
Niektórzy chrześcijanie są dziwni. Choć wyrwani z niewoli diabła, gdzie byli niewolnikami żyjącymi na poziomie przetrwania i tzw. minimum socjalnego, tęsknią za tym stabilnym stylem życia niewolnika, gdzie wszystko było przewidywalne i nie musieli ponosić odpowiedzialności za swoje życie (bo przecież niewolnik musi tylko robić to, co mu każą; zwolniony jest z myślenia; musi wykonywać tylko wolę swego ciemiężcy). Zachowują się tak jak Izraelici wyprowadzeni z niewoli egipskiej, którzy pragną by dać im spokój, bo stare niewolnicze schematy myślenia i zachowania były im znane, „przyswojone” i oswojone (stały się częścią ich tożsamości), a nowe przerażało ich swoja wielką niewiadomą. Oto co mówią do Bożego przywódcy, który prowadzi ich do wolności: ”Zostaw nas w spokoju, będziemy służyć Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni? (II Mojżeszowa 14,12). Czy nie są to znane teksty niektórych wierzących, kiedy mówi się im o zmianach, o wyjściu ze sfery komfortu?