wtorek, 7 kwietnia 2020

Czas reorganizacji Kościoła i przygotowania się na powtórne przyjście Pana Jezusa


Przykład z dziejów Izraela, gdy Hiskiasz zaczął naprawiać świątynię Pana opisana w 2 ks. Kronik w 29, 30 i 31 rozdziale jest bardzo interesująca – dla naszego pouczenia. Jest to Słowo dla nas chrześcijan aktualne zawsze, a zwłaszcza w tym czasie, który jest krótki, tuż przed powtórnym nadejściem naszego Pana na ziemię. My bowiem jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Trzeba ją szybko uporządkować i sprawić, by była cała poświęcona dla Pana, by Duch Święty ją wypełnił swoją „oliwą" w taki sposób, byśmy byli mądrymi pannami, a nie głupimi.

Wydał wtedy polecenie do Lewitów: ”Poświęćcie się jak najszybciej i poświećcie świątynię Pana... Usuńcie z miejsca świętego, (tj. duszy – przypis autorki) cokolwiek jest tam nieczyste.” 2 Ks. Kronik 29:5.

Czas jest krótki, bo dotychczas wielu z nas spało, odkładaliśmy sprawy Boże na później, zajmowaliśmy się życiem doczesnym, kręceniem się wokół własnych spraw, lekceważąc stan swojego wnętrza (świątyni Ducha Bożego w nas) -  Ks. Aggeusza 1:2-4.