poniedziałek, 26 kwietnia 2021

 

Elżbieta Stawnicka

Oczyszczanie z żużlu

Kluczowe wersety – Przyp. Sal.25,4 „Oddziel żużel od srebra a złotnikowi uda się naczynie.”

2 Tym.2,20-21: „W wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne. Są też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli więc ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła.

I.                 Czym jest oczyszczanie naszego wnętrza (naczyń)?

  1. Pan Jezus jest złotnikiem, a my naczyniami. Jesteśmy naczyniami dla Ducha Świętego, Jego mieszkaniem, miejscem Jego przebywania. To jest coś!!!!1 Kor. 3, 16-17: „Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka? A jeśli ktoś niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg, bo świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. „. Naczynie, w jakim przechowywany jest Skarb – Bóg Duch Święty jest jednocześnie świątynią Boga.
  2. Jesteśmy naczyniami Boga. Nie dysponujemy nimi. One są własnością Pana. Ale Bóg daje nam wybór odnośnie tego jakim chcemy stać się naczyniem: pospolitym ( łac. vulgaris, atima gr. hańba, zniesławienie, wstyd, nikczemność, ) czy zaszczytnym? Jest bowiem pewna cena bycia naczyniem zaszczytnym. Jaka? Poddanie się Złotnikowi w procesie oczyszczania. Jest to proces trudny, ale piękny zarazem, gdyż prowadzi do cudownych rezultatów – naczynia poświęconego dla Pana i zdatnego by go używać. Tu chodzi o serce miękkie i czyste, a nie zanieczyszczone żużlem, by przez nie mógł się przejawiać i działać Duch Święty. Serce i wnętrze z domieszkami żużlu i cielesności (żużel) jest zatwardzone i niewrażliwe na Ducha Świętego. Sprawą najwyższej wagi i mądrości jest stać się takim naczyniem. O sercu złotym lub srebrnym, pełnym miłości Boga.

Czyste serce jest miękkie, delikatne i można je kształtować.

  1. Czym jest żużel? Żużel to „inne metale” takie jak cynk, żelazo, miedź, itp. które zanieczyszczają srebro lub złoto; to grzechy, grzeszne nawyki (często nieświadome – np. nawyk narzekania, plotkarstwo, użalanie się nad sobą, itp. „Grzech jest dodaną substancją, która zmienia nasze złote serca w stop z „innym metalem” lub żużlem. Serca takie są letnie, lub chłodne, skierowane na siebie samego, szukające własnych przyjemności, komfortu i korzyści; {…} ludzie tacy szukają tylko korzyści Bożej Obietnicy, ale wyłączają z niej Tego, który Obietnicę złożył. Zwiedzeni, są zaspokojeni światowym stylem życia, oczekując, że niebo też ich czeka.” John Bevere, Nabądź u mnie złota w ogniu wypróbowanego – Obj. Jana 3,18.
       4. Jak odbywa się oczyszczanie z żużlu?

 „I zasiądzie jako ten, który roztapia i oczyszcza srebro”; oczyści synów Lewiego  (to zapowiedź „królewskiego kapłaństwa” w NT -  czyli Kościoła), oczyści ich jak złoto i srebro i będą składać PANU ofiarę w sprawiedliwości.” Mal.3,3. UBG . Oczyszczanie Kościoła i przygotowanie królewskich kapłanów do objawiania się Bożej chwały w czasach ostatecznych było przepowiadane proroczo już w Starym Testamencie. ( tu prorok Malachiasz).

Jest to proces wymycia lub też uwolnienia od nieczystości w naszej duszy i w sercu. Srebro albo złoto z domieszkami metali (np. żelazem, cynkiem, itp.} jest ponoć twardsze, mniej rozciągliwe i ulega korozji. W procesie oczyszczania złoto miele się na pył, a potem miesza się z tzw. topnikiem. Następnie złoto i topnik wkłada się razem do pieca i topi w wysokiej temperaturze. Żużel łączy się z topnikiem, a złoto/srebro jako cięższe pozostają na dnie.

II. W jaki sposób Pan dokonuje oczyszczenia swoich naczyń z żużlu?

A)    Przez próby i doświadczenia – I Piotra 1, 6-7 (Moje próby osobiste)

B)     Post jako najlepszy sposób na oczyszczanie – Izaj. 58.

Dlaczego post jest skutecznym sposobem oczyszczania?

·       Bo nie dogadzamy swojemu ciału, co jest wielkim pożytkiem dla naszej duszy, gdyż Duch Św. może mocniej działać w nas.

·       Izaj. 58,6 – Duch Święty wydobywa na światło rzeczy ukryte, (nieuświadomione, wyparte), grzechy, nie-Boże przekonania, bada motywy naszego działania, odkrywa nawykowe grzechy, do których przywykliśmy, a nawet sądziliśmy, że są częścią naszej osobowości ( np. melancholia, smutek, depresja, zamartwianie się, itp.). W czasie postu możemy pokutować z tego, co Duch Św. nam pokazuje i wtedy są:

- rozrywane więzi nieprawości – nie-Boże więzi duszy (np. toksyczne relacje)

- rozwiązywane ciężkie brzemiona (np. troski, zamartwiania się, ciężary fałszywej odpowiedzialności, itp.)

- puścić wolno uciśnionych ( przez przebaczenie krzywdzicielom i tym, którzy nas zranili);

-połamać wszelkie jarzmo ( choroby, niemocy, przymusy, jarzmo presji tego świata, zniewolenia i mobingi w pracy - duch faraona, itp.)

III. Z czego Pan chce nas oczyścić?

To są tylko niektóre grzechy (żużel), które są dość mocno rozpowszechnione i obecne w Ciele Jezusa Chrystusa.

1.     Grzech osądu -  Jest sądzenie sprawiedliwe (Jana 7,24) oraz grzeszny osąd.

Osąd buduje się na zranieniach, tam, gdzie zostałeś zraniony (słowem lub uczynkiem przeciwko tobie) przez kogoś. „Jeśli osądzasz drugiego, tym samym zakładasz, ze jesteś ponad nim i posiadasz zdolności poznania czyjegoś serca ( Iz. 11,3 ) i czynisz się w ten sposób równy Bogu. To jest pycha. „Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje” – Jak.4,6. (Józef Jasiński, Szkoła Uwolnienia 501). Jeśli chcesz otrzymywać łaskę musisz ją DAWAĆ. W przeciwnym razie zbierzesz skutki osądu – Jakim sądem osądziłeś i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Mat.7, 1-5. Tylko Bóg jest Sędzią. Osąd otwiera drzwi w kościele dla działania oskarżyciela braci.

2.     Gorzkość, żal, uraza, nieprzebaczenie, nienawiść, gniewkorzeń goryczy – Heb.2, 14-15 „dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę, nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu.” Taka grzeszna postawa może wprowadzić nas do przekleństwa Mary i utrudniać wejście do Elim ( miejsca siły i zaopatrzenia ). Ks. Wyjścia 15, 22-27.

3.     Powątpiewanie=>Zwątpienie->Niewiara – w Bożą dobroć, w Jego miłość, w Boże obietnice, w to, że Bóg nie działa, że chrześcijaństwo nie działa, itp. Wskutek rozczarowania, długiego czekania na coś mogliśmy zostać zaatakowani i poddać się tej „demonicznej trójcy.”

Te grzechy są jak ciemne chmury nad Kościołem lub jego częścią, które przysłaniają Bożą chwałę. A Bogu chodzi o to, by Jego chwała objawiła się nas i przez nas. Kol.1, 27 (…) bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.”

Aby Chrystus objawił się w nas i przez nas, żebyśmy doświadczali Jego chwały, naczynia/ czyli my, musimy zostać oczyszczeni. Nie ma chwały bez oczyszczenia serca (czyste serce) i bez krzyża. Na krzyżu dokonało się wszystko. Zatem krzyżowanie w nas starego człowieka jest konieczne, by zamanifestowało się nowe stworzenie w nas. By Chrystus w nas został ukształtowany i mógł się w pełni objawić/pokazać w nas i przez nas światu wraz z chwałą (pięknem), jaka w Nim jest.

IV. Rozwiązanie – praktyka:

·       Jak.4,6

·       Pokuta i przeproszenie Pana

·       Zamknij drzwi

·       Złam przekleństwa

·       Poproś Pana, by usunął osąd, korzeń goryczy

·       Uwolnij siebie i innych od każdego demona, który mógł wejść przez powyższe grzechy-

·       Zastosuj krzyż

·       Praktykuj miłość do braci oraz Słowo z Ks. Zachariasza 7,8: ”Sądźcie sprawiedliwie i okazujcie miłosierdzie i litość, każdy swojemu bratu.”

 

 

 

 

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.