czwartek, 13 grudnia 2018

Walka z duchem ubóstwa. Wychodzenie z mentalności ubóstwa. Szkoła Uwolnienia „Orły Wojny”Przypowieści Salomona 9,15: Mienie bogacza jest jego twierdzą; ubóstwo ubogich jest ich zgubą.

Proszę cię o dwie rzeczy; nie odmów mi, zanim umrę:  Oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe; nie nawiedź mnie ubóstwem, ani nie obdarz bogactwem, daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby, abym, będąc syty, nie zaparł się ciebie i nie rzekł: Któż jest Pan? Albo, abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga” (Przyp. Sal.30:7-9)

I. Geneza i cechy charakterystyczne ducha ubóstwa –Żyjemy na upadłym świecie, gdzie większość ludzi są samotnymi, zranionymi sierotami. Jest to sieroctwo pierwotne, które nosi każde serce osoby żyjącej bez Boga na tym świecie. Oprócz tego pogłębia je fakt zranień ze strony nieobecnych, dysfunkcyjnych ojców. Z chwila zbawienia (nowo-narodzenia) każdy chrześcijanin zaczyna dopiero podróż do serca Boga-Ojca, która zaczyna się przez Pana Jezusa, który sam nazywa się DROGĄ. Dokad? Do poznania miłości i niezwykłej relacji z Bogiem-Ojcem. Stąd też w kościołach jest wiele osób, które co prawda „czytają” i intelektualnie wiedzą o miłości Boga, lecz tej miłości nie doświadczają. Charakteryzują się ogromnymi deficytami Bożej miłości, nieznajomością Boga jako dobrego ojca oraz jako Źródła naszego zaopatrzenia- jest to wtórne sieroctwo duchowe, za którym stoi duch niewolnictwa oraz mentalność ubóstwa oraz własna (legalistyczna) sprawiedliwość;II. Związek pomiędzy sercem sierocym a duchem ubóstwa
Ew. Jana 15, 1-8, 15-17 Synostwo→przecinanie-→karcenie-→pozbawianie nas niezależności sieroty→przynoszenie owocu na chwałę Ojca

Synowie a niewolnicy (sieroty)
1. Synowie znają serce Ojca i słyszą głos Ducha Świętego→niewolnicy znają reguły i zasady
2. pragną znaleźć się w totalnej zależności (zaufaniu) od Ojca→niewolnicy są niezależni, opierają się na samych siebie (budują samo-sprawiedliwość; pracują dla Boga)
3. Synowie mogą prosić o cokolwiek i są w tym odważni--→niewolnicy liczą na „zapłatę” wedle wypracowanych zasług; nie proszą Ojca – starają się sami coś „wypracować” (sydrom starego brata z Przypowieści o synu marnotrawnym); charakteryzuje ich minimalizm albo „wyrobnictwo”; nie znają łaski;
4. Synowie poddają się Ojcu w procesie oczyszczania/przecinania/karcenia, bo wiedzą, że to służy ich dobru--→niewolnicy są hardzi i pyszni; nie poddają się procesowi uleczenia duszy i transformacji, lecz są „zabunkrowani” - przywdziewają maski pozorów religijnych.
Ks. Liczb 13,1-33 (w.25); 14,1-38
Droga od niewolnictwa (ślepego posłuszeństwa opartego na strachu) do posłuszeństwa z miłości (do bycia synem); nasze wychodzenie z Egiptu do ziemi obiecanej

Cechy ludzi o mentalności ubóstwa:
1. strach, który wyolbrzymia trudności; 
2. niewiara w możliwości zdobycia nowych przestrzeni (ziemi obiecanej); 
3. poczucie niższości – czucie się robakiem, nikim; 
4. porównywanie się z innymi na swoja niekorzyść – inni są silni i wspaniali, a ja jestem „robak”(żuczek);
 5. serce pełne zwątpienia i lęku; 
6. brak Bożej wizji – poleganie na tym, co widzialne (zmysłowe); 
7. brak marzeń – postawa minimalistyczno – zachowawcza; 
8. myślenie tylko o sobie, a nie innych (jak możemy ich obdarować), nie o pokoleniach (jaką drogę utorujemy swoim dzieciom, wnukom, itp.) Polecam książkę Billa Johnsona, Erica Johnsona Momentum.

Wychodzenie z ubóstwa to wychodzenie z mentalności niewolników, o sierocym sercu do mentalności synów królewskich (książka Krisa Valltona, Królewski styl. Jak żebrak stał się księciem. Opowiada o drodze Krisa (i każdego z nas) od sierocego, zranionego serca pełnego lęków i myślenia wedle ducha ubóstwa do pozycji i autorytetu dziecka Króla.

III. Kultura, w której żyjemy jest także kulturą niedostatku „nigdy dość”- karmi ducha ubóstwa
Doświadczamy niedostatku, ponieważ żyjemy nim.(...)Ten wewnętrzny stan niedostatku, ten sposób myślenia zorientowany na brak jest źródłem naszych zazdrości, naszej chciwości, naszego uprzedzenia i sporów, które toczymy z życiem.(…) Martwienie się niedostatkiem to wersja stresu pourazowego naszej kultury.”(Brene Brown, Z wielka odwagą, s. 33,34)
Symptomy takiego myślenia: 1. chęć bycia doskonałym przy jednoczesnej nie akceptacji swoich słabości (celebryci, reklamy, idealne ciała, standardy życia materialnego, itp.); myślenie o sobie „niewystarczający, by...” - jest to forma porównywania się, która doprowadza nas do frustracji i złego myślenia o sobie; 2. zamartwianie się o byt powszedni i lęk, że ….(np. trzeba się zabezpieczyć na starość, o to, że stracę pracę); czarne scenariusze zamiast ufności i radości życia;3. ciągłe odczuwanie braku i frustracja tym spowodowana oraz idący za tym brak wdzięczności za to, co mamy; 3. wstyd przed własną przeciętnością, przed byciem niezauważonym, nieważnym, by stać się godnym miłości, mieć poczucie przynależności i sensu życia.
Źródłem niedostatku są: niskie i zniszczone poczucie wartości – sieroce serce;
-mocno zachwiane poczucie bezpieczeństwa – zranione serca wskutek przeżytych traum z przeszłości (pokolenie wojny, atak terrorystyczny, itp.)
-społeczeństwo bezrobocia – gdzie odbieramy sygnały, że jesteśmy niewystarczająco dobrzy; pracujemy poniżej naszego potencjału, itp.
-brak zaangażowania – „Czy wszyscy walczą o to, by zostać zauważonymi i usłyszanymi? Postawa pt. to ja rezygnuję z owego „wyścigu”, co jest równoznaczne z biernością;

IV. Jak pokonać tego ducha ubóstwa oraz wyjść z mentalności sieroty/niewolnika, by wrosnąć w mentalność syna?
1. Ustal, co jest korzeniem ubóstwa; Jak.4,7
2. Pokutuj z własnych grzechów, małżonka, rodziców i Twoich przodków, którzy otworzyli drzwi dla przekleństwa ubóstwa oraz niedostatku, długu i trudności finansowych (ciągłych); zamknij te drzwi-złam wszelkie przekleństwa (także samo-przekleństwa, które rzucałem na siebie przez nierozważną mowę)-egzekwuj doskonałe dzieło krzyża
3. Sianie – moja historia; sianie w trakcie głodu-wdowa z Sarepty;
4. Dawanie 2 Kor. 9, 6-14 – dziesięcina+więcej (daniny, jałmużny) do lokalnego Kościoła oraz w życie ludzi lub służb– moje świadectwo -robię to dla siebie, by złamać lęk przed tym, że mi nie starczy; Dawanie jest najlepszą formą ćwiczenia się w zaufaniu Bogu/ w wierze Panu, bo dotyka sedna naszego bytu, a mianowicie finansów; jeśli nie zdołamy zaufać Panu w tej małej sprawie, jaką są pieniądze (Łuk.16,1-13) to jak Pan nam powierzy rzeczy większe? Łamanie tej mentalności jest bolesne (jak przecinanie gałęzi w ogrodzie), ale cel jest godny tego-obfitowanie, przynoszenie większego owocu;
5. Wyrastanie z ducha sierocego (stawanie w prawdzie -uleczenie zranionego serca, uwolnienie, itp.) a wzrost w tożsamości dziecka Bożego/synostwa (w Jezusie Chrystusie);-sianie Słowa Bożego odnośnie naszej tożsamości.
6. Istnieje związek pomiędzy złamaniem ducha ubóstwa poprzez dawanie i dzielenie się dobrami materialnymi a sferą namaszczenia. Wystarczy zobaczyć to w Dziejach Apostolskich od rozdz. 2, 42-47; kiedy pierwszy Kościół w Jerozolimie złamał ducha ubóstwa (m. in. poprzez sprzedawanie swoich posiadłości i dzielenie środków między siebie) wtedy uwolniona została sfera nadprzyrodzonych znaków i cudów.
7. Szukanie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości – Mat.6,33
8. Pomaganie biednym;
9. Płacenie podatków – Mk.12,17
10. Walcz z duchem pytona, który może dławić twoje finanse (podręcznik 401 Józefa Jasińskiego, s.92-102)
 • Przykłady złamania ducha ubóstwa w Afryce – złamanie cykli ubóstwa-przekleństwo
  -głoszenie o dawaniu wśród żebraków;
  -wdowi grosz – ofiara boli, ale jest pochwalona przez Pana Jezusa
  -siej, nawet we łzach, a będziesz zbierał – z radością – Psalm 126.
 • Pytanie Ducha Świętego – ile posiać (na czyjaś służbę,? itp)
  Czy ogarnia nas przerażenie, że usłyszymy od Ducha Świętego nie to, co byśmy chcieli np. o daniu więcej niż mamy?albo oddanie wszystkiego, co w portfelu?
  Co wtedy robimy?
Materiałyze Szkoły Uwolnienia Zielona Góra 2018.12.08. ( Mirek Kujawa)

UBÓSTWO JAKO PRZEKLEŃSTWO  
Bieda, ubóstwo – pojęcie ekonomiczne i socjologiczne opisujące stały brak dostatecznych środków materialnych dla zaspokojenia potrzeb jednostki, w szczególności w zakresie jedzenia, schronienia, ubrania, transportu oraz podstawowych potrzeb kulturalnych
i społecznych. Ubóstwo stanowi zagrożenie dla realizacji celów lub zadań życiowych

KORZENIE UBÓSTWA
 • GRZECH
I Mojż. 3:17 A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa,
z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia
z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego!
(18): Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. (19): W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś
i w proch się obrócisz.
(20): I nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących.
IV Mojż. 4:11 (Kain) Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego. (12): Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi.
 • PRZEKLEŃSTWA za nieposłuszeństwo
V Mojż. 28:15–68 (17): Przeklęty będzie twój kosz i twoja dzieża. V Mojż. 27:15-26
 • BUNT, CZARY, BAŁWOCHWALSTWO
II Mojż. 20:3 Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. (4): Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. (5): Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą.
 • GRZECHY SEKSUALNE, ROZWIĄZŁE KOBIETY, CUDZOŁÓSTWO, PROSTYTUCJA
PRZYP. 6:26 gdyż nierządnicę można zgodzić za bochenek chleba, lecz cudzołożna żona przyprawia o cenne życie. Przyp. 29:3 Kto kocha mądrość, sprawia radość ojcu, lecz kto obcuje z nierządnicami, trwoni majątek.
 • PRZEKLEŃSTWO BĘKARTA
V MOJŻ. 23:3 Nie może wejść do zgromadzenia Pańskiego ten, kto jest z nieprawego łoża. Również dziesiąte pokolenie po nim nie może wejść do zgromadzenia Pańskiego. Tak około 300 LAT OSOBY Z TYM PRZEKLEŃSTWEM NIE DOŚWIADCZAJĄ BŁOGOSŁAWIEŃSTWA.
 • UZALEŻNIENIA
Przyp. Sal. 23:21 …..gdyż pijak i żarłok ubożeją, a ospali chodzą w łachmanach.
 • LENISTWO, ZWLEKANIE
Przyp. 24:33 Trochę się prześpisz, trochę podrzemiesz, trochę założysz ręce, aby odpocząć, (34): a wtem zaskoczy cię ubóstwo jak włóczęga i niedostatek jak zbrojny mąż.
Przyp. 6:10 Jeszcze trochę pospać, trochę podrzemać, jeszcze trochę założyć ręce, aby odpocząć. (11): Tak zaskoczy cię ubóstwo jak zbójca i niedostatek, jak mąż zbrojny.
 • NIEPRZYJMOWANIE KARCENIA
Przyp. 13:18 Ubóstwo i hańba spada na tego, kto się wyłamuje z karności; lecz kto zważa na karcenie, ten jest czczony.
 • ZŁE ZNAJOMOŚCI, PODĄŻANIE ZA PRÓŻNYMI LUDŹMI
Przyp. 13:20 Kto obcuje z mędrcami, mądrzeje, lecz kto się brata z głupcami, temu źle się wiedzie.
Przyp. 28:19 Kto uprawia swoją rolę, ma chleba pod dostatkiem; lecz kto ugania się za nicościami, cierpi niedostatek.
 • UMIŁOWANIE PRZYJEMNOŚCI
Przyp. 21:17 Popada w nędzę, kto lubi zabawy, a kto lubi wino i olejek, nie wzbogaci się. Łuk 15:13 A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju,
i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie.
(14): A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek.
 • CHCIWOŚĆ, POWSTRZYMYWANIE DOBRA
Przyp. 11:24 Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje; inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy. (26): Kto chowa zboże, tego ludzie przeklinają, lecz błogosławieństwo spoczywa na głowie tego, kto je sprzedaje.
 • OKRADANIE BOGA  brak dziesięcin
Mal. 3:8 Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie! Lecz wy pytacie:
W czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach.
(9): Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy, cały naród. (10): Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! - mówi Pan Zastępów - czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. (11): I zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu - mówi Pan Zastępów. (12): Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym - mówi Pan Zastępów.
Ageusz 1:5 Niedbałość o dom Boży Otóż teraz tak mówi Pan Zastępów: Zważcie, jak się wam powodzi! (6): Siejecie wiele, lecz mało zbieracie, jecie, lecz nie do syta, pijecie, lecz nie gasicie pragnienia, ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła; a kto pracuje by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. (7): Tak mówi Pan Zastępów: Zważcie, jak się wam powodzi! (8): Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę się w nim w chwale - mówi Pan! (9): Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało, a gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? - mówi Pan Zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. (10): Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. (11): Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na moszcz i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło, i na wszelką pracę rąk.
 • KRADZIEŻ, RABUNEK, OSZUSTWO – przynoszą przekleństwo
 • PRZEKLINANIE UBOGICH, ODMAWIANIE SPRAWIEDLIWOŚCI UBOGIM
Przyp. 21:13 Kto zatyka ucho na krzyk ubogiego, nie będzie wysłuchany, gdy sam wołać będzie. Przyp. 22:22 Nie okradaj nędzarza, gdyż jest nędzarzem, nie depcz ubogiego
w sądzie,
(23): gdyż Pan broni ich sprawy i pozbawia życia tych, którzy ich krzywdzą. II Mojż. 23:6 Nie wpływaj na wyrok, jaki się należy ubogiemu, który się zwraca do ciebie
w swojej sprawie.
 • ANTYSEMITYZM  I Mojż. 27:29 …..Kto ciebie przeklinać będzie, niech będzie przeklęty, a kto tobie błogosławić będzie, niech będzie błogosławiony.
Dz.Ap. 20:35 Pan Jezus, który powiedział: Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać. I Kor. 9:11 Jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra żąć będziemy?
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.